Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader fosfaatcalculator herkauwersboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkvee
13-02-2018 | Omgevingsvisie Reusel-De Mierden: nieuw beleid intensieve veehouderij
Vanaf dinsdag 13 februari 2018 ligt het ontwerp van de ontwerp-omgevingsvisie Reusel-De Mierden ter inzage. Tot en met maandag 26 maart 2018 kunt u hierover uw mening geven. In dit ontwerp wordt onder andere nieuw beleid met betrekking tot de...

Lees meer
13-02-2018 | Overijssel: geen bouwstop geitenhouderij
Het provinciebestuur van Overijssel blijft tegen maatregelen die de geitenhouderij beperken, zoals een bouwstop. Dat schrijven de Overijsselse Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS), in een brief met de resultaten van een gezondheidsonderzoek...

Lees meer
30-01-2018 | Onder voorwaarden extra ruimte voor bestaande intensieve veehouderijen Zuid-Holland
De reeds aanwezige intensieve veehouderij in Zuid-Holland krijgt meer ruimte. Dat hebben Provinciale Staten op 20 december 2017 besloten. Wel moeten ondernemers laten zien dat ze extra maatregelen nemen om dierenwelzijn en duurzaamheid te borgen. Bestaande...

Lees meer
18-01-2018 | Controleer het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied van De Marne
Het bestemmingsplan voor het buitengebied van De Marne gaat veranderen. Vanaf vrijdag 12 januari 2018 ligt het voorontwerp 6 weken ter inzage. Tot en met donderdag 22 februari 2018 kunt u een inspraakreactie indienen bij de gemeente.

Lees meer
15-01-2018 | Voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie gepubliceerd
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie vrijgegeven. De Brabantse Omgevingsvisie staat voor een belangrijk deel in het teken van 4 hoofdopgaven. Een energiemix creëren waardoor Brabant...

Lees meer
11-01-2018 | Fosfaatrechten kopen of verkopen? FarmConsult bemiddelt persoonlijk én transparant voor een optimale deal.
1
Per 1 januari 2018 heeft u als melkveehouder te maken met fosfaatrechten. Mogelijk komt u rechten te kort óf wilt u rechten verkopen. FarmConsult, onderdeel van ForFarmers, is dé specialist in de bemiddeling van fosfaatrechten....

Lees meer
03-01-2018 | Leges Berkelland
Onlangs heeft de rechter een belangrijke uitspraak gedaan over het heffen van leges. Heeft u vanaf 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning in de gemeente Berkelland ingediend en zijn er leges in rekening gebracht? Dan kunt u op basis van...

Lees meer
28-12-2017 | Uitbreidingsverbod geitenhouderij Gelderland verlengd tot 1 januari 2021
Zoals wij eerder berichtten, heeft de provincie Gelderland op 30 augustus 2017 middels een voorbereidingsbesluit de ontwikkeling van geitenhouderij op slot gezet. Daarbij werd aangekondigd dat Gelderland dit tijdelijke slot ook permanent wil...

Lees meer
12-12-2017 | Beantwoording kamervragen over vervolgonderzoek volksgezondheid
Op dinsdag 5 december 2017 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kamervragen beantwoord over de weigering van de provincie Overijssel om, anders dan de provincies Noord-Brabant en Gelderland, onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s...

Lees meer
12-12-2017 | Wet veedichte gebieden alsnog naar Tweede Kamer
Door een initiatiefwet van de SP wordt de Wet veedichte gebieden alsnog behandeld in de Tweede Kamer. Begin november van dit jaar maakte het nieuwe kabinet nog bekend deze wet niet verder in procedure te brengen. De SP neemt nu zelf het initiatief...

Lees meer