Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader fosfaatcalculator herkauwersboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkvee
21-11-2017 | Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Oost’
Met ingang van donderdag 9 november tot en met woensdag 20 december 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Kaag en Braassem’ van de gemeente Kaag en Braassem (hierna: het ontwerp) ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen...

Lees meer
20-11-2017 | Subsidie mogelijk voor sloop overtollige bebouwing in buitengebied Berkelland
De gemeente Berkelland heeft beleid vastgesteld waarbij burgers de mogelijkheid krijgen om ook boven het maximaal toegestane oppervlakte bijgebouwen en solitaire schuren uit te breiden, door het leveren van een tegenprestatie in de vorm van...

Lees meer
20-11-2017 | Terugvorderen betaalde leges voor aangevraagde omgevingsvergunning bij te oud bestemmingsplan
De Hoge Raad heeft op 17 november 2017 een belangrijke uitspraak gedaan in de al langer lopende discussie over de vraag in hoeverre een gemeente leges in rekening mag brengen voor de behandeling van een aangevraagde omgevingsvergunning als het...

Lees meer
20-11-2017 |
14-11-2017 | SDE+ najaar 2017 ruim overtekend
In de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 is voor € 9,9 miljard aan duurzame energieprojecten ingediend. Dit is een forse overtekening op het budget van € 6 miljard. In totaal zijn er 5.783 aanvragen ingediend waarvan 5.456 voor...

Lees meer
14-11-2017 | Subsidie Jonge Landbouwers 2017
De subsidie Jonge landbouwers wordt opengesteld van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De investeringslijst is uitgebreid met zeven investeringscategorieën. Een bedrijf kan subsidie aanvragen voor investeringen uit maximaal drie investeringscategorieën....

Lees meer
14-11-2017 | Nieuw: Asbestregeling Drenthe
De provincie Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen en heeft hiervoor de ‘Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’ vastgesteld. De regeling is een subsidie in de vorm van een lening met lage rente. Particulieren,...

Lees meer
13-11-2017 | Subsidie asbest RVO
Ruim 8000 aanvragen voor subsidie asbestdaken, budget voor 2017 uitgeput Ruim 8.000 particulieren, bedrijven, non-profit- en overheidsinstellingen vroegen dit jaar subsidie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aan voor het verwijderen...

Lees meer
13-11-2017 | Brabant trekt miljoenen uit voor steun boeren
De provincie Noord-Brabant heeft vrijdagavond laat ingestemd met een breed pakket maatregelen om veehouders te steunen op weg naar een milieuvriendelijker bedrijf. In totaal komt voor de boeren €75 miljoen beschikbaar. Ondersteuning...

Lees meer
07-11-2017 | Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’
Met ingang van donderdag 2 november 2017 tot en met woensdag 13 december 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’ van de gemeente Eersel (hierna: het ontwerp) ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen...

Lees meer