Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader template_klein FFHx nl_Fosfaatrechtenboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkveeresultaten
21-09-2017 | Fosfaatcalculator geeft snel inzicht in fosfaatrechten 2018
De Nederlandse melkveehouderij krijgt naar verwachting vanaf 1 januari 2018 te maken met fosfaatrechten. Maar hoeveel rechten krijgt u toegewezen? En is dit voldoende voor uw verwachte melkproductie en dieraantallen in 2018? De Fosfaatcalculator...

Lees meer
18-09-2017 | Provincie Groningen scherpt regels benutting nabijgelegen agrarische bouwvlakken aan
De provincie Groningen komt met aanvullende regels om te waarborgen dat op agrarische bouwpercelen die op een afstand van 50 meter of minder van elkaar gelegen zijn, wordt voldaan aan de agrarische ontwikkelingsruimte die is vastgelegd in de...

Lees meer
18-09-2017 | Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied gemeente Moerdijk ter inzage
De gemeente Moerdijk werkt aan een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Het ontwerp bestemmingsplan bevat beperkende regels voor de veehouderij, waaronder een bouwverbod waarvan alleen met een omgevingsvergunning afgeweken kan worden...

Lees meer
07-09-2017 | Beperking uitbreidingsmogelijkheden en stikstofplafond voor Tielse agrariërs
Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Valkenswaard gaat veranderen. Vanaf donderdag 7 september 2017 ligt het voorontwerp zes weken ter inzage. Tot en met woensdag 18 oktober 2017 kunt u een inspraakreactie indienen bij de gemeente....

Lees meer
07-09-2017 | Gemeente Nederweert wil geurnormen voor het buitengebied aanscherpen
Tot en met 27 september 2017 ligt in de gemeente Nederweert de ontwerp Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2017 ter inzage voor inspraak. De gemeente wil de geurnormen voor het buitengebied aanscherpen om de geurbelasting in...

Lees meer
05-09-2017 | Verbod op uitbreiden veestapel in nieuw bestemmingsplan Valkenswaard
Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Valkenswaard gaat veranderen. Vanaf donderdag 31 augustus 2017 ligt het voorontwerp 4 weken ter inzage. Tot en met woensdag 27 september 2017 kunt u een inspraakreactie indienen bij de gemeente....

Lees meer
31-08-2017 | Geitenhouderij in Gelderland op slot
De geitenhouderij in Gelderland is op 30 augustus 2017 op slot gezet. Door een voorbereidingsbesluit op die dag (zie bijlage) kan een geitenhouderij zich niet meer vestigen, uitbreiden of de oppervlakte dierenverblijven vergroten. Ook het omschakelen...

Lees meer
29-08-2017 | Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’
De gemeente Heeze-Leende werkt aan een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’ ligt voor 6 weken ter inzage met ingang...

Lees meer
22-08-2017 | Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Horst aan de Maas’
Met ingang van vrijdag 18 augustus 2017 tot en met donderdag 28 september 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Horst aan de Maas’ van de gemeente Horst aan de Maas (hierna: het ontwerp) ter inzage. Gedurende deze termijn...

Lees meer
14-08-2017 | Gemeente Gemert-Bakel controleert erfbeplantingen in buitengebied
Een veldcoördinator voor Oost-Brabant gaat in het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel de erfbeplantingen controleren. Bij het verlenen van bouwvergunningen worden altijd regels gesteld omtrent erfbeplanting, maar volgens de gemeente...

Lees meer