Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader template_klein FFHx nl_Fosfaatrechtenboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkveeresultaten

Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied Steenwijkerland

Met ingang van vrijdag 23 juni 2017 ligt het ontwerp Omgevingsplan Buitengebied Steenwijkerland (hierna: het ontwerp) van de gemeente Steenwijkerland ter inzage. Tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan eenieder zienswijzen indienen bij de gemeente Steenwijkerland.

Ontwerp kan extra beperkende regels voor de veehouderij bevatten
Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Met het omgevingsplan kan de gemeente extra regels opnemen met betrekking tot bijvoorbeeld geur, geluid, fijn stof, ammoniak en gezondheid. Dit kan een beperking van uw huidige en toekomstige bedrijfssituatie opleveren.

Advies: controleer uw situatie op onjuistheden
Mogelijk sluit het ontwerp niet aan bij uw huidige situatie of uw toekomstplannen. Het is dus belangrijk om dit goed te controleren. Indien u onjuistheden signaleert, is het van belang een zienswijze in te dienen. Let wel, het indienen van een zienswijze is vereist om bedenkingen tegen het ontwerp aan de rechter te kunnen voorleggen.

FarmConsult beoordeelt voor u het ontwerp
Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van het ontwerp is maatwerk en kan erg lastig zijn. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het ontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of een zienswijze zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven adviezen.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met FarmConsult op telefoonnummer 0573-288989 of met uw eigen bedrijfsadviseur van FarmConsult. Het is ook mogelijk om onderstaand formulier in te vullen. Wij nemen dan contact met u op. In verband met de vakantieperiode vragen wij u zich voor 8 juli 2017 aan te melden.

Voor andere vragen over bedrijfsontwikkeling kunt u eveneens bij FarmConsult terecht (zie ook www.farmconsult.nl).

Team specialisten FarmConsult,

Informatie/aanmelding afspraak Steenwijkerland