Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader template_klein FFHx nl_Fosfaatrechtenboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkveeresultaten

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân’

Met ingang van donderdag 15 juni 2017 tot en met woensdag 26 juli 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân’ van de gemeente Súdwest-Fryslân (hierna: het ontwerp) ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen indienen bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ontwerp bevat beperkingen voor de veehouderij
Het ontwerp voorziet in een stikstofemissieplafond per bedrijf. Twijfelachtig is, of deze juridisch houdbaar is en of voldoende rekening wordt gehouden met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). We adviseren u uw situatie hier goed op te controleren. Tevens valt op dat intensieve veehouderijen in het ontwerp minder ontwikkelingsruimte krijgen dan grondgebonden bedrijven.

Past het ontwerp binnen uw toekomstplannen of wilt u activiteiten legaliseren?
Mogelijk sluit het ontwerp niet aan bij uw toekomstplannen of wellicht biedt het mogelijkheden om bestaande (neven)activiteiten te legaliseren. Nu is het misschien nog mogelijk om de gemeente te verzoeken om uw plannen op te nemen in het bestemmingsplan, zodat u hiervoor op een later moment geen afzonderlijke en mogelijk kostbaardere procedure hoeft te doorlopen.

Goed controleren op onjuistheden is ons advies
Het is belangrijk om specifiek uw locatie te controleren. Indien u onjuistheden signaleert, is het van belang een zienswijze in te dienen. Immers, het indienen van een zienswijze is vereist om bedenkingen tegen het ontwerp aan de rechter te kunnen voorleggen.

FarmConsult beoordeelt voor u het ontwerp
Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk en kan lastig zijn. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het ontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of een zienswijze zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven adviezen.

Afspraak maken
Om het u gemakkelijk te maken kunt u een afspraak met ons maken. We nemen met u samen het ontwerp door, checken we uw bestaande vergunningen en geven we u een vervolgadvies. Na uw aanmelding voor een afspraak neemt een van onze specialisten contact met u op om u verder te informeren over onze werkwijze. Wij kunnen u zo op een efficiënte manier adviseren.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.
U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier of telefoonnummer 0573 28 89 89.

Team specialisten FarmConsult,

Informatie/aanmelding afspraak Súdwest-Fryslân