Zoeken
bulkwagen_ForFarmers-the-total-feed-business
29-07-2015 | Zomerstorm vergroot risico op schimmelziektes
De zomerstorm van afgelopen weekeinde heeft op verschillende plekken in het land diverse gewassen aangetast. Vooral veel snijmaispercelen hebben veel te lijden gehad van de wind. De mais, die dit voorjaar traag ontwikkelde, was net bezig...

Lees meer
20-07-2015 | Deelnemers Vruchtbare Kringloop Overijssel enthousiast van start
In Reutum, Heeten en Zwolle kwamen in totaal 265 melkveehouders bijeen voor de startbijeenkomsten van Vruchtbare Kringloop Overijssel. De sfeer in de zalen is enthousiast. “Iedereen wil graag aan de gang. Als je serieus met de bodem bezig...

Lees meer
17-07-2015 | Weidetip: omgaan met te vroeg doorschietend gras
Het gras heeft op dit moment last van stress. Door de droogte schiet het gras in veel percelen vroeg door, zonder dat er een volwaardige maaisnede staat. Hierdoor komt de weideplanning op veel bedrijven in het nauw. Koeien komen noodgedwongen...

Lees meer
15-07-2015 | Bladvlekkenziekten in maïs
Efficiënt mais telen wordt steeds belangrijker bij de huidige bemestingsnormen, maar als gevolg van de schralere bemesting is de mais vatbaarder voor allerlei schimmelzieken. Een bespuiting is rendabel. Uit onderzoek van Schothorst Feed...

Lees meer
13-07-2015 | Diervoederindustrie dekt palmoliefootprint collectief af
In 2015 wordt de palmolie footprint van de Nederlandse diervoederindustrie volledig afgedekt. Dit geldt voor alle in Nederland geproduceerde en geconsumeerde dierlijke producten. Hiermee komt de Nederlandse diervoederindustrie haar commitment...

Lees meer
13-07-2015 | Bijvoeren levende insecten als eiwitbron voor vleeskuikens
1
ForFarmers en WUR starten gezamenlijke proef ForFarmers is samen met de vakgroep Entomologie van Wageningen Universiteit een proef gestart waarbij levende insecten als eiwitbron worden bijgevoerd aan vleeskuikens. “De belangrijkste...

Lees meer
09-07-2015 | Europarlementariër Annie Schreier-Pierik op werkbezoek bij ForFarmers in Lochem
Vrijdag 3 juli bezocht Annie Schreijer-Pierik ForFarmers in Lochem. Er werd o.a. gesproken met Jan Eggink (voorzitter van het bestuur van Coöperatie FromFarmers) en Henk Flipsen, directeur van de Nederlandse diervoederindustrie, Nevedi....

Lees meer
03-07-2015 | Grasland aanrollen dodelijk voor engerlingen
1
Het is mogelijk om engerlingen in grasland op een acceptabele en duurzame manier te beheersen. Ook zijn er nieuwe oplossingen aangedragen voor akkerbouwers die grasland huren om er na het scheuren aardappels op te verbouwen. Dit zijn de belangrijkste...

Lees meer
02-07-2015 | Yvon Jaspers bezocht vleeskuikenhouder Peter van Dijk
Om kennis te maken met de wereld van ForFarmers, bezoekt Yvon Jaspers verschillende ForFarmers-klanten. In deze video is zij op bezoek bij de familie Van Dijk in Meijel. Vleeskuikenhouder Peter van Dijk houdt zijn vleeskuikens onder het Beter...

Lees meer
02-07-2015 | Maximale productie per dag op de robot
Door het wegvallen van het melkquotum in april, is het accent verschoven van saldo per liter naar saldo per koe. Of, als u melkrobots heeft, naar saldo per robot. Om te sturen op een maximaal saldo per robot, kunt u het aantal koeien per...

Lees meer