Zoeken
bulkwagen_ForFarmers-the-total-feed-business
25-08-2015 | Introductie nieuw kengetal: kg melk per kg fosfaat
1
Relatie tussen verschillende voer- en managementmaatregelen en kg melk per kg fosfaat (Bron: Kringloopwijzers Vruchtbare Kringloop Achterhoek 2013 en 2014)
ForFarmers introduceert het nieuwe kengetal kilogram melk per kilogram fosfaat. Dit nieuwe kengetal is een sturend kengetal voor het maximaliseren van de hoeveelheid melk per kg fosfaat. Veehouders kunnen zo ruimte creëren voor extra melkproductie,...

Lees meer
24-08-2015 | Eerste vracht aardappelpersvezels geleverd
1
Eerste vracht aardappelpersvezels bij melkveehouder Van der Aa in Nieuw Buinen
De eerste vracht aardappelpersvezels van de nieuwe campagne is door ForFarmers-dealer ForFarmers Hendrix Noord B.V. geleverd aan melkveehouder Van der Aa in Nieuw Buinen. Bij aanvang van de campagne is de prijs voor aardappelpersvezels door...

Lees meer
20-08-2015 | Kom naar de ruwvoerdemo bij Midland Voeders
Op 27 augustus organiseert Midland Voeders in samenwerking met ForFarmers een ruwvoerdemo die helemaal in het teken staat van bodemgezondheid. Een unieke gelegenheid om met eigen ogen te zien welk effect uiteenlopende meststoffen hebben...

Lees meer
13-08-2015 | Weidetip: succesvol gras omzetten naar melk in de nazomer
1
Smakelijkheid van groot belang voor benutting najaarsgras
Nazomergras heeft relatief gezien nog steeds een hoge voederwaarde, met een MELK-waarde van 1.000, WDE van 100 en ruw eiwit van 250 gram per kilogram drogestof. Ter vergelijking:  ingekuild najaarsgras bevat gemiddeld ongeveer 900 MELK,...

Lees meer
12-08-2015 | Tekort aan ruwvoer?
Heeft of verwacht u een tekort aan ruwvoer? Of wilt u gemakkelijk ruwvoer besparen? Lees dan verder en maak kennis met Ruwvoermeel. Ruwvoermeel is een rustig verteerbaar grof gemalen grondstoffenmengsel dat uitstekend geschikt is om zowel...

Lees meer
05-08-2015 | Weidetip: robotmelken en weidegang
Robotmelken en beweiden kan prima samen gaan. Graag geven we u een aantal tips om dit proces zo goed mogelijk te managen.  Algemeen: Zorg voor een goed bereikbare huiskavel; maximale loopafstand 1000 meter. Zodra de koeien moeten...

Lees meer
29-07-2015 | Zomerstorm vergroot risico op schimmelziektes
De zomerstorm van afgelopen weekeinde heeft op verschillende plekken in het land diverse gewassen aangetast. Vooral veel snijmaispercelen hebben veel te lijden gehad van de wind. De mais, die dit voorjaar traag ontwikkelde, was net bezig...

Lees meer
20-07-2015 | Deelnemers Vruchtbare Kringloop Overijssel enthousiast van start
In Reutum, Heeten en Zwolle kwamen in totaal 265 melkveehouders bijeen voor de startbijeenkomsten van Vruchtbare Kringloop Overijssel. De sfeer in de zalen is enthousiast. “Iedereen wil graag aan de gang. Als je serieus met de bodem bezig...

Lees meer
17-07-2015 | Weidetip: omgaan met te vroeg doorschietend gras
Het gras heeft op dit moment last van stress. Door de droogte schiet het gras in veel percelen vroeg door, zonder dat er een volwaardige maaisnede staat. Hierdoor komt de weideplanning op veel bedrijven in het nauw. Koeien komen noodgedwongen...

Lees meer
15-07-2015 | Bladvlekkenziekten in maïs
Efficiënt mais telen wordt steeds belangrijker bij de huidige bemestingsnormen, maar als gevolg van de schralere bemesting is de mais vatbaarder voor allerlei schimmelzieken. Een bespuiting is rendabel. Uit onderzoek van Schothorst Feed...

Lees meer