Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

22-06-2012

Aantal gedwongen ontslagen ForFarmers beperkt

Sociaal plan en adviesaanvraag door betrokken partijen ondertekend.

Hendrix maakt sinds begin april 2012 deel uit van de ForFarmers Group. Waar dat voordelen biedt worden activiteiten van Hendrix en ForFarmers samengevoegd. De afgelopen maanden zijn werkgroepen met medewerkers van zowel Hendrix als ForFarmers gezamenlijk aan de slag geweest om te komen tot een deelintegratieplan voor hun specifieke onderdeel. Deze integratieplannen zijn samengevoegd in het masterintegratieplan. De belangrijkste samenvoeging betreft de Nederlandse mengvoeractiviteiten. Een belangrijk aspect van de integratie is een nieuwe organisatiestructuur en de daarbij horende  personeelsbezetting. Om de gevolgen voor de medewerkers te beperken is er een sociaal plan opgesteld. De documenten behorende bij de adviesaanvraag met betrekking tot het masterintegratieplan en de documenten behorende bij het sociaal plan, dat is overeengekomen met de sociale partners FNV en CNV, zijn 21 juni 2012 ondertekend.

Binnen de noodzaak tot een gefaseerde reductie van arbeidsplaatsen over 2012, 2013 en 2014 bedraagt de reductie in 2012 66 FTE. Door maximaal te sturen op oplossingen van werk naar werk kan het aantal gedwongen ontslagen dit jaar tot minder dan tien worden beperkt. Ook voor de komende jaren zal ForFarmers zich inzetten om het aantal gedwongen ontslagen zo veel als mogelijk te beperken.

ForFarmers wil een organisatie zijn met een uitdagende werkomgeving voor haar medewerkers. Het is de ambitie van ForFarmers om een optimale bijdrage te leveren aan het rendement op boerenbedrijven. ForFarmers is en blijft een no-nonsense organisatie die dicht bij haar klanten staat en weet wat er speelt in de markt.