Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Activiteitenbesluit in relatie tot het Actieplan Ammoniak

De inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit  op 1 januari 2013 heeft ook gevolgen voor de uitvoering van het Actieplan Ammoniak. Voor de blijvers (niet IPPC-bedrijven die de stallen nog emissiearm moeten maken en hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebben), betekent de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit:

  • de realisatietermijn en daarmee ook de gedoogtermijn verschuift naar 1 januari 2014;
  • vanaf 1 januari 2013 kan een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend worden. 


Voor bedrijven die hebben aangegeven te gaan stoppen heeft de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit geen gevolgen. Deze bedrijven moeten per 1 januari 2013 emissie reducerende maatregelen treffen om aan de emissiegrenswaarden uit het Besluit huisvesting te voldoen.


Bron: Ministerie EL&I