Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

15-07-2015

Bladvlekkenziekten in maïs

Efficiënt mais telen wordt steeds belangrijker bij de huidige bemestingsnormen, maar als gevolg van de schralere bemesting is de mais vatbaarder voor allerlei schimmelzieken. Een bespuiting is rendabel. Uit onderzoek van Schothorst Feed Research blijkt dat een schimmelbestrijding in de mais een hogere voederwaarde en een hogere voerefficiëntie oplevert.


De gevoeligheid van een maïsplant voor ziekten is afhankelijk van vele factoren:

 • weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen
 • bemesting (= voeding), water en temperatuur (stress?)
 • Helminthosporiumtolerantie van het ras is geen garantie
 • vroege en late rassen zijn allen gevoelig, maar op een ander tijdstip
 • infectieroutes:
  • niet ploegen: infectie uit eigen perceel
  • wel ploegen: infectie via de lucht.

Eigenschappen bladvlekkenziekten Heminthosporium en Kabatiela

 

Helminthosporium spp.

Kabatiela zeae

Temperatuur

18 - 25 oC

< 18 oC

95% RV

regen of dauw

10 uur

7 uur

Veredeling

één van beiden

Verspreiding

gewasresten of wind

wind

 

Een bespuiting is rendabel

Het is mogelijk om in maïs preventief (voorbehoedend) te spuiten tegen genoemde bladvlekkenziekten met 1,5 ltr Retengo Plus of 1 ltr Quilt Xcel per ha. Ondanks de zeer lage ziektedruk is de afgelopen jaren met een bespuiting toch een opbrengstverhoging gerealiseerd. Bij CCM is de meeropbrengst nog groter dan in snijmaïs. Dit gewas groeit langer door. Dat betekent een betere kolfvulling door een gezonder gewas.

Advies:

 • 1,5 ltr Retengo Plus per ha in de periode dat het laatste blad (vlagblad) verschijnt tot uiterlijk één week voor het  in de pluim komen.
 • 1,0 ltr Quilt Xcel per ha vanaf het moment dat de pluim voelbaar is.

Let op: het is een preventieve bespuiting!

Retengo Plus en Quilt Xcel werken tegen alle bladschimmels en zorgen voor stressreductie in de plant. Dat uit zich in een vitaler gewas, hetgeen uiteindelijk resulteert in een hogere drogestofopbrengst en een hogere zetmeelopbrengst.

Afbeelding: Foto links onbehandeld rechts Retengo Plus bij late infectie
links onbehandeld, rechts Retengo Plus bij late infectie

Combineren met bladbemesting
De fungicidebespuiting tegen bladvlekkenziekten is uitstekend te combineren met een bladbemesting (bijvoorbeeld 30 ltr Foliplus Protein per ha).
Proeven hebben aangetoond dat in maïs ook extra opbrengsteffecten kunnen worden gerealiseerd door bladbemesting. Door toevoeging van Foliplus Protein wordt het effect van het fungicide vergroot. Menging van een fungicide met Foliplus Protein gaf een lagere bladaantasting dan fungicide alleen. Daarnaast werd er ook een verhoogde drogestofopbrengst gemeten.

Rijden geeft geen schade
In praktijkproeven is ervaring opgedaan met het spuiten van een maïsgewas van 1,7 m tot 2 m hoog. Bij spuiten vóór het in de pluim komen valt nadien weinig tot geen schade waar te nemen. De stengel is dan nog niet verhout en is dus buigzaam. De maïs in de spuitsporen komt weer overeind. Bij toepassing na het in de pluim komen is er wel meer kans op knakken.