Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

05-02-2013

Dijksma: 'Programmatische Aanpak Stikstof hopelijk in januari 2014 in werking'

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zal hopelijk in januari 2014 inwerking treden. De voorlichting van de Raad van State (RvS) gaf aanleiding tot aanpassingen op enkele punten van wettelijke bepalingen in de PAS in de Natuurbeschermingswet 1998. Een wetsvoorstel daartoe is voorgelegd aan de RvS voor advies. Ook andere onderdelen uit de voorlichting van de RvS en advies van de Commissie MER leiden tot aanpassing die tot afronding van de PAS moeten leiden, passen in deze planning. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Met de PAS wordt gezocht naar de mogelijkheden om economische ontwikkelruimte te creëren binnen de randvoorwaarden van Natura 2000. De PAS zorgt dat door het reduceren van stikstofdepositie en het nemen van natuurherstelmaatregelen de doelstellingen van Natura 2000 in de toekomst gehaald kunnen worden en daarnaast economische ontwikkelingen mogelijk zijn.
In een enkel gebied is nog geen zekerheid dat de achteruitgang van de natuur, ondanks de maatregelen, kan worden gestopt. Voor deze gebieden wordt naar maatwerkoplossingen gezocht, aldus Dijksma.

bron: Ministerie van EZ, 01/02/13