Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

ForFarmers ondersteunt melkveehouders met weidegang

Ook ForFarmers heeft het convenant weidegang ondertekend. Hiermee wil ForFarmers duidelijk maken dat melkveehouders met weidegang maximaal ondersteund worden om doormiddel van het nemen van de juiste maatregelen maximaal rendement te realiseren.
Naast ForFarmers hebben ruim vijftig partijen uit de voedselketen de handen ineen geslagen en het Convenant Weidegang ondertekend. Het is voor het eerst dat zoveel partijen zich uitspreken voor weidegang op melkveebedrijven.


De ondertekenaars van het Convenant Weidegang willen koeien, daar waar mogelijk,  zoveel als mogelijk weidegang bieden en zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tenminste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden. Daarvoor zet ieder zich vanuit zijn eigen rol in. De koe is kenmerkend voor het Nederlandse landschap en de burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei.
Onder de ondertekenaars bevinden zich organisaties van melkveehouders, zuivelondernemingen, erfbetreders, retail, kaashandelaren, maatschappelijke organisaties, terreinbeherende organisaties, overheid, onderwijs en wetenschap. De groep erfbetreders bestaat onder andere uit voerleveranciers, banken, accountants, dierenartsen en fokkerij.

Initiatiefnemers
Het initiatief voor het convenant is genomen door de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland. Kees Romijn (voorzitter vakgroep melkveehouderij LTO Nederland): “Het belang van dit convenant kan niet worden onderschat. Melkveebedrijven in Nederland ontwikkelen zich snel. Ook in moderne bedrijfssystemen in de melkveehouderij moet weidegang van melkkoeien een onderdeel zijn”.

Piet Boer (voorzitter Commissie Duurzame Melkproductie van de Nederlandse Zuivel Organisatie): “Weidegang heeft invloed op bijna alle aspecten van de bedrijfsvoering van melkveehouders. Juist daarom is het zo belangrijk dat we nu met alle partijen in en om de melkveehouderij de handen in een geslagen hebben om de koeien in de wei te houden”.

Het convenant staat open voor andere partijen die zich willen aansluiten bij de doelen van de ondertekenaars.
 

Bekijk het convenant 'Weidegang'