Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

25-05-2013

Geen superheffing in quotumjaar 2012/2013

De Nederlandse melkveehouder hebben in het afgelopen quotumjaar (2012-2013) bijna 44 miljoen minder kg melk aan de zuivelfabrieken geleverd dan het door  de EU vastgesteld quotum. Procentueel bedraagt de onderschrijding 0,37%. In het quotumjaar 2011-2012  was er sprake van een overschrijding van 0,5%, hetgeen leidde tot een superheffing van €16,4 miljoen. Voor boederijzuivelbereiders geldt een apart quotum, hiervan zijn de leveringen nog niet bekend

bron: Productschap Zuivel