Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Homogene brij een belangrijk aandachtspunt

Afbeelding: brijmonsters

Homogene brij is een belangrijk aandachtspunt op brijbedrijven. Controleer daarom regelmatig of de brij ontmengt. Als brij ontmengt komen de voedingsstoffen in onjuiste verhoudingen bij de dieren terecht. Sommige varkens krijgen ‘te dunne brij’ met te weinig voedingswaarde, andere varkens krijgen juist de ‘dikke brij’. Bovendien is ’dikke brij’ moeilijk te verpompen en kan het technische problemen aan de brijvoerinstallatie veroorzaken.  Het waterabsorberend vermogen van mengvoergrondstoffen en bijproducten speelt een belangrijke rol bij het ontmengen van brij.

 

Regelmatige controle homogene brij
Het is gemakkelijk te controleren of de brij homogeen is. Je kunt brij in een plastic potje doen en afwachten wat er gebeurt. Na een half uur mag de brij niet volledig ontmengd zijn (geen forse waterlaag bovenop).


Ook kun je aan het begin en op het eind van een circuit een monster nemen en controleren op ruw eiwit en drogestof. De waarden van beide monsters mogen onderling niet teveel verschillen. Bespreek de resultaten met uw brijspecialist.

 

Waterabsorberend vermogen
Het waterabsorberend vermogen bepaalt in hoge mate de homogeniteit van brij. Bij ForFarmers zijn honderden proeven uitgevoerd om het waterabsorberend vermogen van verschillende mengvoergrondstoffen en bijproducten te bepalen. Met deze kennis is ForFarmers in staat om de homogeniteit van brij te verbeteren, mocht dat nodig zijn. Ontsloten granen geven bijvoorbeeld een hoger waterabsorberend vermogen dan onbewerkte granen. ASS en bierbostel kennen ook een hoog waterabsorberend vermogen in tegenstelling tot enkelvoudige granen. Graanrijke brijrantsoenen kunnen dus makkelijk ontmengen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze brijspecialisten.