Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

In 2013 ook MDV melkgeiten en vleesvee

De planning is om in 2013 in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) ook de staleisen voor melkgeiten en vleesvee, waaronder zoogkoeien, op te nemen. Dit jaar worden hiervoor criteria ontwikkeld met keuzemaatregelen voor de zes bekende thema's: ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijn stof en bedrijf & omgeving. Op ieder thema moet een minimum aantal punten gehaald worden om voor een MDV-certificaat in aanmerking te komen. De overheid heeft het plan de nieuwe diercategorieën ook aan de MIA- en Vamilregeling te koppelen. Daadwerkelijke koppeling is mede afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie te Brussel voor de uitbreiding. 

Bron: Ministerie EL&I