Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Lagere korting toeslagrechten in 2012

De geplande korting van 2,5% op de waarde van alle toeslagrechten is verlaagd naar 1% per 15 mei 2012. Dit geldt voor de gewone toeslagrechten en voor de toeslagrechten met speciale voorwaarden. Deze wijziging van de korting is op 1 mei 2012 gepubliceerd in de Staatscourant. U krijgt uiterlijk in augustus een nieuw overzicht van uw geregistreerde toeslagrechten. Hierin wordt de korting van 1% verwerkt.

Herziening berekening
De oude korting van 2,5% was gebaseerd op destijds bekende gegevens en prognoses van onbenutte middelen en de bedrijfstoeslag. De berekening van de korting is nu herzien met de recente benuttings- en betalingsgegevens. De verwachting is dat met de lagere korting voor dit jaar voldoende budgetruimte geleverd wordt.

Achtergrond
Vanaf 2012 wordt er elk jaar meer geld vrijgemaakt voor duurzame stallen, precisielandbouw en risicofondsen voor dierziekten en plantenziekten. Dit geld komt uit onbenutte middelen en deels uit de bedrijfstoeslag. Daardoor is er minder geld beschikbaar voor de bedrijfstoeslag. Deze verlaging van de bedrijfstoeslag gebeurt door de waarde van de toeslagrechten te korten.Bron Ministerie EL&I