Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Melding als “stopper” ook na 1 juli 2012

In het 'Beleidsdocument stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij', staat aangegeven dat bedrijven die voor de 'stoppersregeling' in aanmerking wensen te komen dat vóór 1 juli 2012 moeten melden bij het bevoegd gezag. Alleen op grond van feiten of omstandigheden die zich na 1 juli 2012 hebben voorgedaan kan een bedrijf zich naderhand alsnog als ‘stopper' melden.

De datum van 1 juli 2012 was gekozen vanuit de veronderstelling dat dan ook de wijziging van het Activiteitenbesluit in werking zou treden.
Nu de inwerkingtreding van de wijziging van het Activiteitenbesluit (uitbreiding met landbouwactiviteiten) is uitgesteld, mogen bedrijven zich ook na 1 juli aanmelden als “stopper”.

Bron: Infomil; Ministerie IM