Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Niet controversieel verklaarde onderwerpen landbouw

Op 5 juni j.l. heeft de Tweede Kamer diverse onderwerpen al dan niet controversieel verklaard.  Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen welke relevant zijn voor de landbouw.

Controversieel / niet controversieel
Niet controversieel verklaarde onderwerpen worden nog behandeld door het zittende demissionaire kabinet.
De behandeling van zaken die controversieel zijn verklaard wordt uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is of tot de Kamer besluit om het onderwerp van de “controversieel verklaarde lijst” af te halen. Er kunnen ook nog nieuwe onderwerpen aan de lijst worden toegevoegd. De lijst kan de komende weken dus nog weer veranderen.

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
De volgende landbouw onderwerpen zijn niet controversieel verklaard:

  • Mestbeleid;
  • Schaalgrootte in de intensieve veehouderij (megastallen);
  • Wet Dieren;
  • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
  • Diergezondheid.

 

Infrastructuur en milieu
De volgende onderwerpen zijn niet controversieel verklaard:

  • Wetsvoorstel wijziging (permanent maken) van de Crisis- en Hertelwet;
  • Wet plattelandswoningen;
  • Stelselwijziging Omgevingsrecht;
  • Het Activiteitenbesluit.

Wijziging tov de voorlopige lijst
Wijziging Crisis- en Herstelwet
De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft geadviseerd de wijziging van de Crisis- en Herstelwet (in de wandelgangen aangeduid als het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet) op de lijst met controversieel verklaarde onderwerpen te plaatsen. Dit advies is niet opgevolgd door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft besloten dit onderwerp niet op de lijst te plaatsen, zodat het onderwerp geen vertraging oploopt. Het streven is om de wetswijziging op 1 januari 2013 in te laten gaan.

Nota Dierwelzijn en Diergezondheid
De Nota dierenwelzijn en Diergezondheid is op 5 juni 2012 controversieel verklaard. In deze nota wordt ingegaan op de doelen die het kabinet in deze kabinetsperiode wil bereiken en de inzet die daarvoor gepleegd gaat worden. Het controversieel verklaren van deze nota heeft geen gevolgen voor de welzijnsregels waaraan de landbouw moet voldoen (bijvoorbeeld verplichte groepshuisvesting voor drachtige zeugen per 1 januari 2013). Het terug dringen van het antibioticagebruik en het vaccineren bij dierziekte-uitbraken zijn wel onderwerpen uit de Nota Dierwelzijn en Diergezondheid.

Bron: Tweede Kamer