Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

01-06-2017

Optimalisatie op nutriënten betekent scherper voeren naar behoefte

Optimalisatie op nutriënten

Hoe nauwkeuriger je weet wat de nutriëntwaarde van al je grondstoffen is, hoe beter je het mengvoer of brijvoerrantsoen kan afstemmen op de behoefte van het varken. En dat is niet alleen goed voor de groei, darmgezondheid of vleeskwaliteit, het is ook nog eens beter voor de portemonnee van de varkenshouder. We gaan in gesprek met Patricia Beckers, manager van het Nutritie & Innovatie Centrum Varkens (NIC) bij ForFarmers, over nut en noodzaak van optimalisatie op nutriëntbasis.

Om te beginnen: wat is het verschil tussen optimalisatie op grondstoffen of op nutriënten?

“Nutritionisten stellen mengvoeders en brijvoerrantsoenen doorgaans samen op basis van een bandbreedte in grondstofpercentages in combinatie met nutriënteisen zoals EW-waarde, ruw eiwit gehalte, darm verteerbaar lysine (een belangrijk aminozuur), etc. De nutriëntwaarde van een grondstof als bijvoorbeeld maïs of gerst kan echter per oogst of regio behoorlijk verschillen. Het varken heeft juist in elke fase van de groei een specifieke behoefte aan verschillende nutriënten. Het NIC doet veel onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe grondstoffen en naar de nutriëntwaarde van al onze grondstoffen. Doordat we hierin nauw samenwerken met Nutreco en onderzoeksinstituut Schothorst, hebben we de beschikking over een enórme database met grondstofgegevens. Zo weten we veel nauwkeuriger uit welke nutriënten de grondstof bestaat. Bij de voeroptimalisatie houden we daarom voor elk voer strakke nutriënteisen aan en kunnen de grondstofmarges wat ruimer gezet worden.”

Helder verhaal. Maar wat is hier het voordeel van?

Is dat switchen tussen grondstoffen niet nadelig voor de smaak en voeropname dan?

“Natuurlijk hanteren we naast nutriënteisen nog steeds een maximale bandbreedte in grondstofpercentage. Zo voorkomen we grote samenstellingsverschillen tussen de ene voerlevering en de andere”, stelt Beckers de varkensboeren gerust. “Daarnaast hebben we bij Tempo-varkens uitgebreid onderzoek gedaan naar het eventuele effect van voer met extreme verschillen in grondstofsamenstellingen. Uit die proeven bleek de voeropname juist te stijgen. De varkens hoefden totaal niet aan een andere voersmaak te wennen. Kennelijk doet verandering van spijs juist eten!”

Geldt die ruime kennis ook voor bijproducten?

Beckers knikt: “In bijproducten zit veel meer variatie in nutriëntinhoud. Daarom doen wij steeds meer analyses op bijproducten en testen we op mogelijke risico’s en voedingswaarde. Onze brijvoerspecialisten kunnen zo nauwkeuriger het optimale rantsoen samenstellen”, besluit ze.

Meer weten?

Wilt u meer weten over nutriëntbehoefte van uw varkens en welke voeders daar het beste op aansluiten? Vraag er naar bij uw (brijvoer)specialist of neem contact met ons op met uw vraag over optimalisatie op nutriënten.

Bijproducten