Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

12-03-2015

Praktijkervaring Kringloopwijzer

Jan Hoekman uit Nijeveen meldde zich aan voor de Studiegroep KringloopWijzer van FrieslandCampina. In een groep van twaalf boeren heeft hij afgelopen jaar ervaring opgedaan met de KringloopWijzer en de werking van mineralenstromen. “Met als doel met zo weinig mogelijk mineraleninput een zo hoog mogelijke mineralenbenutting te realiseren .”

Zes keer kwam de studiegroep bij elkaar, iedere keer bij een andere melkveehouder thuis. Bij een melkveehouder in Friesland is de bodem bekeken, bij Hoekman werd het rantsoen onder de loep genomen. “Met als conclusie dat ik het jongvee te royaal voer. Dus ik kreeg het advies om het jongveerantsoen aan te passen.”

Hoekman kijkt tevreden terug op de zes bijeenkomsten: “Ik vond het nuttig om inzicht te krijgen in de werking van de mineralenstromen. Maar ik ben al jaren zuinig met kunstmest en probeer alle drijfmest zo goed mogelijk over alle percelen en sneden te verdelen, dus volgens de KringloopWijzer kwam ik al vrij goed uit. Ik kan niet veel ruimte meer winnen.”

Hier heeft Hoekman ook een opmerking over geplaatst. “Ik vraag me af of de KringloopWijzer ons extra ruimte gaat geven om meer dieren te kunnen houden. Verder is het nog niet duidelijk welke conclusie de overheid gaat trekken uit de uitkomsten van de KringloopWijzer. Het is naar mijn mening dan ook jammer dat de KringloopWijzer niet uit de koker van de overheid komt. Maar we werken in ieder geval aan een onderbouwd systeem, zodat we de invoering van dierrechten hopelijk kunnen voorkomen. En het is positief voor het imago van de melkveehouderijsector.”

Bedrijfsportret:
Hoekman houdt 140 melkkoeien op 81 hectare en produceert 1.200.000 kg melk. Het aantal kg melk per hectare ligt rond 15.000. De ruwvoer opbrengst bedraagt 10.564 kVEM op grasland en 15.000 kVEM op maisland. Volgens de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) bespaart Hoekman 11% stikstof ten opzichte van forfaitair en 15% fosfaat ten opzichte van forfaitair.