Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

13-01-2015

RuwvoerAlert: snel inzicht in je ruwvoermanagement

Heb ik voldoende ruwvoer? En als ik ga groeien, wat betekent dat voor mijn ruwvoerpositie? Wat is het effect als ik de drogestofproductie per hectare kan verhogen en wat kost het me als ik ruwvoer moet aankopen? RuwvoerAlert helpt met het beantwoorden van dit soort vragen. Met de nieuwe online rekentool van vakblad Veeteelt, ForFarmers Hendrix en Limagrain krijgen melkveehouders in drie stappen inzicht in hun ruwvoermanagement. Ga direct naar RuwvoerAlert.

 

RuwvoerAlert: stap 1
RuwvoerAlert: stap 1

In stap 1 berekent RuwvoerAlert de totale drogestofbehoefte. Dit is afhankelijk van het aantal koeien, de melkproductie per koe en het aantal stuks jongvee. In stap 2 vul je de oppervlaktes grasland en maisland in. De gemiddelde drogestofopbrengst per hectare is in het rekenprogramma eenvoudig naar boven of naar beneden bij te stellen. Daarna wordt de totale drogestofproductie op het melkveebedrijf berekend en wordt duidelijk of er sprake is van een ruwvoeroverschot of –tekort. Bij een ruwvoertekort geeft stap 3 inzicht hoe dat door aankoop van gras en/of mais is op te vangen. Ook wordt een indicatie van de kosten voor ruwvoeraankoop gegeven.

 

RuwvoerAlert: stap 2
RuwvoerAlert: stap 2

Hulpmiddel bij strategische keuzes
RuwvoerAlert is niet alleen bedoeld om de huidige ruwvoerpositie in beeld te brengen.De online rekentool helpt je ook om snel het effect van strategische keuzes met betrekking tot ruwvoermanagement door te rekenen. Dit kan eenvoudig door te variëren met het aantal stuks vee en/of areaal, de drogestofopbrengst per hectare, verhouding tussen gras en mais en aankoopprijs van het ruwvoer. RuwvoerAlert is daarmee een perfect hulpmiddel voor misschien wel de belangrijkste uitdaging voor je bedrijf in de komende jaren: hoe benut ik mijn grond zo efficiënt mogelijk en produceer ik zoveel mogelijk hoogwaardig ruwvoer? Of: naar welke omvang kan ik groeien met het ruwvoer dat ik beschikbaar heb. Met de e-mailoptie kun je de uitslag ook direct met je adviseur delen.

Snel online raadplegen
RuwvoerAlert is snel online te raadplegen via www.ruwvoeralert.nl. De online rekentool staat ook op de websites van Veeteelt, ForFarmers Hendrix en Limagrain. Het rekenprogramma is geschikt voor zowel pc, laptop, tablet als smartphone.

Meer informatie
Meer weten over het optimaliseren van de ruwvoerteelt? Neem dan contact op met de specialisten van ForFarmers Hendrix en Limagrain. Gebruik hun kennis om te komen tot nog hogere gewasopbrengsten en méér melk per hectare. ForFarmers Hendrix ontwikkelde daarvoor de nieuwe Ruwvoer+ aanpak en Limagrain het speciale LG Animal Nutrition-programma.

RuwvoerAlert: stap 3
RuwvoerAlert: stap 3