Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

07-04-2017

Varkenssector roept op tot ‘virtuele integratie’

Symposium Onze varkensketen

Aanbevelingen symposium Onze varkensketen

Samenwerking, transparantie, onderscheidend vermogen en storytelling vormden de rode draad in het symposium ‘Onze varkensketen’ op donderdag 6 april jl. ForFarmers, VION, Topigs Norsvin, Rabobank en POV waren initiatiefnemers van deze bijeenkomst, waarbij alle schakels in de keten de dialoog aangingen rondom waardecreatie. De sector geeft de aanbevelingen mee aan de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij.

Het creëren van toegevoegde waarde in de keten is belangrijker dan ooit, zo vinden alle ketenpartners. Na economisch zware tijden wil de sector gezamenlijk aan de slag om verder tot bloei te komen. Gezondheid, welzijn én duurzaamheid liggen onder het maatschappelijk vergrootglas. Tegelijkertijd leiden steeds meer samenwerkingsvormen in de keten tot succesvolle businessmodellen. Deze factoren vormden de aanleiding voor het symposium. Uniek was dat àlle schakels in de keten aanwezig waren en met elkaar in gesprek gingen over nut en noodzaak van waardecreatie én de weg er naartoe.

Duurzaam, verantwoord en transparant
Robbert de Vreede – Vice President Marketing Foods bij Unilever – trapte het symposium af met de vertaling van de consumententrends naar de varkenshouderij. De sector moet het antwoord formuleren op de vraag hoe je duurzaam en verantwoord vlees kan produceren én consumeren, was zijn boodschap. Marjan Smit – Founder en CEO Supply Chain Information Management BV – liet in haar presentatie zien dat betrouwbare data over (de herkomst van) het product en een transparante keten nét zo belangrijk worden als het product zelf. “De nieuwe eisen aan transparantie en duurzaamheid zijn geen voorbijgaande trend, dit gaat niet meer weg”, zo concludeerden De Vreede en Smit.

Vraaggedreven produceren
Varkenshouder en voedselproducent Martin Houben nam de aanwezigen in een optimistische flow mee in de strategie van zijn bedrijf. Houben benut schaalgrootte als middel om duurzaam te kunnen produceren, waarbij het varken als middelpunt van de kringloop fungeert. “Het standaard Nederlandse varken ís al een speciaal varken.  Dat moeten we veel beter vertellen en benutten”, aldus Houben. Tot slot deelde Ruud Huirne – Directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank – zijn ideeën met de zaal wat er zou moeten gebeuren om te komen tot een rendabele varkensketen. Met de kanteling van een aanbod- naar een vraaggedreven markt als vertrekpunt. Hij stelt: “We moeten de keuze maken tussen differentiatie en kostprijs. We zijn goed in het eerste. De kostprijs blijft superbelangrijk, maar is lastig om ons blijvend op te onderscheiden.”

Tafeldiscussies
Na de presentaties discussieerden de aanwezigen in verschillende tafelgroepen over de discussiepunten onder leiding van Frans Stortelder (COO Pork Division VION Food Group), Ingrid Jansen (voorzitter POV), Ruud Huirne (Directeur Food & Agri NL Rabobank), Jean-Marie van Oort (Directeur Topigs Norsvin en Varkens KI NederlandL) en Jan Potijk (COO ForFarmers NL). Er bleek veel animo in de zaal voor de bouw van de ‘beste virtuele integratie’: een vorm van ketensamenwerking waarbij de individuele schakels zelfstandig blijven en doen waar ze goed in zijn. Maar tegelijkertijd kennis, data en informatie met elkaar delen om de keten te optimaliseren.

Are you in or out?
Ton Wortel was als trekker van de pijler Ketensamenwerking aanwezig namens de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. Hij neemt de uitkomst van het symposium mee: “De aanbevelingen sluiten goed aan op de initiatieven van de Coalitie in het kader van ketensamenwerking. De deur naar samenwerking staat al lang en breed open. De vraag is: Hoe dan? Door op korte termijn met de Coalitie concepten te inventariseren en de goede initiatieven te ondersteunen.”