Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Tips brijportaal

Managementmaatregelen bij zomerse temperaturen.

Op dagen met een hoge buitentemperatuur, vooral in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, laten varkens een sterke groeidaling zien. Zo blijkt uit Agroscoop® dat de groei in april tot en met juni algauw tien gram per dag lager ligt dan in januari tot en met maart. In de maanden juli tot en met september zakt de groei gemiddeld nog eens met twintig gram. Deze groeidaling is een direct gevolg van een lagere voeropname. Varkens nemen op warme dagen minder voer op.


Op warme dagen kunt u daarom de volgende maatregelen hanteren:

  • Voer de varkens ’s ochtends eerder en, indien er twee of meer voerbeurten op een dag zijn, ’s avonds later. Verder is het verstandig om de varkens in de ochtend naar verhouding meer te geven. Hanteer het volgende schema: 40% bij de eerste voerbeurt, 30% bij de tweede voerbeurt en 30% bij de laatste voerbeurt.
  • Verlaag het drogestofpercentage van de brij. Eén tot twee procent minder is gebruikelijk.
  • Zorg voor maximale versheid en smaak van de brij.
  • Schakel later over op de groeivoeders, want de dieren nemen bij warm weer minder startvoer op.
  • Zorg bij ingekuilde producten voor een voersnelheid van minstens een meter per week. De kans op broei is bij warme dagen veel groter.
  • Men kan ingekuilde producten behandelen met een conserveringsmiddel, een mengsel van organische zuren geeft goede resultaten.
  • Lever de snelste groeiers op tijd af. Dit geeft een lagere bezetting en minder warmte producerende dieren in een afdeling.
  • Zorg voor luchtinlaten aan de schaduwrijke kant van de stal.
  • Check de klimaatinstellingen.