Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Vanaf 1 januari 2013 groepshuisvesting zeugen verplicht

Per 1 januari 2013 moeten alle drachtige zeugen in de Europese Unie in groepen worden gehuisvest. Het is dan niet meer toegestaan om drachtige zeugen individueel te huisvesten. Dit heeft staatssecretaris Bleker van EL&I nogmaals in een brief van 27 juni naar de Tweede Kamer aangegeven.  Dienst Regelingen heeft begin mei een brief aan alle zeugenhouders gestuurd. Hierin is tevens gemeld dat overgangsmaatregelen in het kader van het Actieplan Ammoniak dan wel de stoppersregeling geen afbreuk doen aan deze eis. Wanneer blijkt dat vanaf 1 januari 2013 niet aan de eis van groepshuisvesting wordt voldaan, zal direct handhavend worden opgetreden. Dit gebeurt door oplegging van een last onder dwangsom die verbeurd zal worden als er geen herstel plaatsvindt.

Eén van de onderliggende eisen van groepshuisvesting is het moment waarop zeugen uit de dekstal in de groep worden geplaatst totdat ze naar de kraamstal gaan. In Nederland is deze termijn 4 dagen na inseminatie en deze blijft ook van kracht.

Bron: Ministerie EL&I