Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

27-08-2012

Vanaf 1 oktober controle op voetzoollaesies bij vleeskuikens

Het Vleeskuikenbesluit stelt sinds februari 2011 eisen aan het houden van vleeskuikens om het welzijn van deze dieren te verbeteren. Een nieuwe eis is het verminderen van voetzoollaesies. Door de overheid en de pluimveesector is hiervoor een norm bepaald. Deze pootaandoening is ongunstig voor het welzijn van de kuikens en wordt vaak veroorzaakt door een slechte kwaliteit van het strooisel. Houdt u vleeskuikens met een bezettingsdichtheid hoger dan 39 kg/m² tot en met 42 kg/m²? Dan laat u vanaf 1 oktober 2012 uw kuikens beoordelen.

Beoordelen
Het beoordelen kunt u onder andere laten doen door het slachthuis. Dit kan bij de meeste slachthuizen in Nederland, en ook enkele slachthuizen in België gebruiken de Nederlandse methode. Vraag voor 1 oktober bij uw slachthuis of de controle daar wordt uitgevoerd. Doet het slachthuis dit niet of laat u dieren slachten in het buitenland dan kunt u de beoordeling ook laten doen in uw eigen stal.
De score van de aandoening wordt bepaald met een puntensysteem. Het slachthuis kijkt hiervoor naar de poten van 100 vleeskuikens per koppel per stal. U krijgt vervolgens het controleresultaat van het slachthuis.

Score doorgeven
Vanaf 1 oktober 2012 geeft u de score per koppel per stal door aan Dienst Regelingen, samen met de andere gegevens van het koppel. Hiervoor gebruikt u het formulier Opgave en registratie Vleeskuikenbesluit. U vindt dit formulier in Mijn dossier.

Experimenteren
Tot 1 januari 2013 kunt u experimenteren met maatregelen om de score voor voetzoollaesies zo veel mogelijk te verlagen. Pas vanaf 1 januari telt de score per koppel mee voor de gemiddelde score per stal per jaar.

Meer informatie
U kunt meer lezen over voetzoollaesies bij Vleeskuikens> Eisen> Aanvullende eisen bezettingsdichtheid hoger dan 39 kg/m².
 

Bron: DR-Loket