Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Veel aanmeldingen voor Stoppersregeling Actieplan ammoniak

In het Actieplan Ammoniak Veehouderij is aangekondigd dat er voor veehouders die willen stoppen in de periode na 2013 de mogelijkheid zal worden geboden om hun bedrijf nog enkele jaren te kunnen voortzetten. De 'stoppersregeling' zal gelden tot uiterlijk 2020. Ook de kleine veehouderijen die niet onder het Actieplan vallen omdat ze pas in 2013 aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting moeten voldoen, krijgen de mogelijkheid om van de ‘stoppersregeling’ gebruik te maken. Onder gemeentes is een enquête gehouden;  het aantal bedrijven dat zich heeft aangemeld als stopper is hoog en bedraagt circa 40% van het totaal. Atsma streeft ernaar om de 'stoppersregeling' per 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Voorwaarde om aan de 'stoppersregeling' mee te kunnen doen is dat de veehouderij vanaf 1 januari 2013 met andere maatregelen een even grote emissiereductie realiseren als wanneer emissiearme stalsystemen zouden worden toegepast om aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting te voldoen. Het betreft dan snel inzetbare, mogelijk tijdelijke maatregelen voor de stal, het management, het voer en het houden van minder dieren. Hiervoor zal het huidige Besluit huisvesting worden gewijzigd.

Voor meer informatie over de stoppersregeling kunt u contact opnemen met BOMAP

Bron: Ministerie IM