Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

30-08-2016

Meer melk uit gras in de nazomer

Weiden in het najaar vraagt om een doordachte aanpak en een goede planning. In dit artikel geven we u diverse tips voor behoud van de melkproductie bij de beweiding in het najaar.

Weiden
In de nazomer kunt u het beste dagelijks omweiden en een nieuw stuk vers gras aanbieden. Houd het gras kort en weid op etgroen. Wanneer u de koeien in lang gras weidt, geeft dit teveel beweidingsverliezen en het verhoogt de kans op roest en schimmelvorming. Maai daarom iedere twee weken, hierdoor blijft de grasopname op peil. Maai bossen en standweiden glad en kuil dit gras goed droog in balen in. Is er een hitteperiode, weidt de koeien dan zowel ’s ochtends als ‘s avonds 3 uur. Dit geeft tot 1 kilo hogere drogestofopname dan acht uur achter elkaar weiden, blijkt uit Iers onderzoek (bron: Grass intake survey, Teagasc, Moorepark Eire).

Roest en schimmelvorming
In augustus en september komen roest en schimmelvorming meer voor vanwege de hoge luchtvochtigheid in combinatie met redelijk hoge dagtemperaturen.Door het gras kort te houden blijven de planten vitaal en wordt roest en schimmel zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer u toch een perceel hebt waar roest en schimmelvorming duidelijk aanwezig is, overweeg dan om dit perceel te maaien.

Bemesting
Bemest maaipercelen nog eenmaal met 10 tot 15 ton rundveedrijfmest en strooi kunstmest bij.  Weidepercelen kunt u fris en smakelijk houden door enkel kunstmest te strooien, bijvoorbeeld 50 tot 100 kg Grasgroen N+S of KAS per hectare. Een product met kalium en zout is goed om de smakelijkheid van het gras te verhogen. Overleg met uw accountmanager of melkveespecialist welke kunstmeststofgift het beste op uw bedrijf past.

Voeding
De grasopname bij beperkte weidegang ligt nu op 3-5 kg drogestof vers gras (zie afbeelding, grasopname gedurende weideseizoen 2015). Om de voerbehoefte van de melkkoeien te dekken en de melkproductie op peil te houden, is harder bijvoeren op stal gewenst. Maak in deze periode een goede graskuil open, dit geeft stabiliteit in het melkveerantsoen. Een droge, grove graskuil past goed naast het eiwitrijke weidegras. Overleg met uw melkveespecialist, welke graskuil het beste bij uw koeien past.

 

Grasopname gedurende het weideseizoen 2015 (bron: Stichting Weidegang)
Grasopname gedurende het weideseizoen 2015 (bron: Stichting Weidegang)