Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Welzijnseisen varkens: spleetbreedte van 20 mm bij betonnen roostervloer toegestaan

Volgens het Varkensbesluit mag de spleetbreedte van betonnen roosters in vleesvarkensstallen per 1 januari 2013 niet meer bedragen dan 18 millimeter, dit geldt vanaf augustus 2003 voor nieuwbouw.
In 2010 heeft Verburg aangegeven deze eis te willen schrappen omdat het aanpassen van de roosters een enorme kostenpost is voor met name bestaande stallen, hierbij wilde zij van de Europese Commissie weten of de Deense interpretatie van de eisen voor spleetbreedte van roostvloeren in vleesvarkensstallen correct is.

In een brief van eind 2011 heeft de Europese Commissie (DG Sanco) aangegeven akkoord te zijn met een roosterspleetbreedte bij betonroosters van 20 millimeter in varkensstallen in combinatie met dichte vloeren. Dit staat ook op de site van het DR-Loket.

Hiermee vervalt de verplichting om beton roosters met 40% dichte vloer te verkleinen naar 18 mm. Ook bij nieuwbouw kan iemand voor een spleetbreedte van 20 mm kiezen.
Een belangrijke reden die in deze brief wordt genoemd is dat uit onderzoek blijkt dat vanwege de slechtere mestdoorlaat het effect van deze eis juist negatief is op het dierwelzijn.

Wettelijk moet deze wijziging nog wel geregeld worden! Het Varkensbesluit zal niet meer worden aangepast. In plaats daarvan zal het opgenomen worden in het nieuwe Besluit houden van dieren. De planning is dat de Wet dieren op 1 januari 2013 in werking treedt en het bijbehorende Besluit houden van dieren kort daarna.


(bron: Ministerie EL&I)