Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Zouten en brijvoedering

Een aantal bijproducten (bv: wei en tarwegisconcentraten) kunnen wisselende zoutgehaltes bevatten. Bij te hoge zoutgehaltes hebben varkens een verhoogde behoefte aan water. Te hoge zoutgehaltes in combinatie met onvoldoende schoon drinkwater leiden meestal tot slechtere technische resultaten. Om dit te voorkomen, dient u goed te optimaliseren en schoon drinkwater aan te bieden.

 

Optimalisatie
Beperk de opname van de sterk in samenstelling en zoutgehalte wisselende bijproducten in het brijmengsel, door voor deze producten maximumgrenzen in te stellen. De belangrijkste elementen voor begrenzing zijn natrium en kalium. Houd in een vleesvarkensrantsoen voor natrium als maximum 2,7 gr/kg en voor kalium als maximum 12,0 gr/kg aan bij 88% drogestof. Overleg met uw bijproductenspecialist welke producten op uw bedrijf voor begrenzing in aanmerking komen.  

 

Schoon drinkwater aanbieden
Ondanks een goede optimalisatie kan het natriumgehalte toch te hoog worden in een brijmengsel. Dit hoeft niet persé te leiden tot slechtere technische resultaten. Wanneer u schoon drinkwater aanbiedt, is het varken in staat om dit probleem zelf op te lossen. Varkens drinken dan extra water en zorgen voor meer uitscheiding van zout via vooral urine en mest. De mestproductie zal dan natuurlijk stijgen en de hokken zullen ‘natter’ worden. De resultaten blijven echter op peil.


Overleg met uw bijproductenspecialist hoe u bij gebruik van zoutrijke bijproducten tot goede technische resultaten komt. Zoutrijke producten zijn meestal goedkoop en resulteren in lage voerkosten.
 

Afbeelding: brijportaal trog