Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

Visie en strategie

ForFarmers wil hét toonaangevende veevoerbedrijf zijn door het aanbieden van totaal voeroplossingen op de boerderij, zodat boeren vlees, melk en eieren van hoge kwaliteit kunnen produceren. Onze economische en duurzame oplossingen ondersteunen boeren bij het optimaliseren van hun bedrijf voor wat betreft winstgevendheid, voedselveiligheid en werkgemak. Daarmee zijn wij een essentiële schakel in de voedselketen.

Uitgangspunt in de strategie van ForFarmers is en blijft te willen bijdragen aan een beter rendement voor klanten door het aanbieden van optimale diervoedingoplossingen. Hierbij zijn ambitie, duurzaamheid en partnership kernwaarden die in het handelen van ForFarmers centraal staan. Belangrijke speerpunten in deze strategie zijn dan ook:
 

 • Gericht inspelen op individuele klantbehoeften
  Schaalvergroting en de mate van complexiteit in de agrarische sector zullen de komende jaren verder toenemen. Daarmee verandert de klantvraag structureel. De vraag naar nutritioneel optimale voeroplossingen op het boerenerf wordt steeds breder en steeds meer maatwerk.
   
 • Total feed’-aanpak
  Het ‘total feed’-concept staat voor het leveren van complete voeroplossingen die aansluiten bij de doelstellingen en de bedrijfssituatie van de individuele klant. Voor deze klantspecifieke oplossingen zal ForFarmers waar nodig haar product- en dienstenportfolio aanscherpen en uitbouwen. Het gaat hierbij niet alleen om mengvoer, maar het betreft ook producten als specialiteiten voor jongvee, losse grondstoffen en bijproducten, graszaden en meststoffen. Brede en specialistische kennis op deze gebieden is essentieel om klanten te kunnen voorzien van het best passende advies in hun individuele situatie.

  Strategische allianties en samenwerkingen
  ForFarmers wil in het kader van haar ‘total feed’-aanpak en het gericht inspelen op klantbehoeften ook strategische allianties en samenwerkingsverbanden aangaan met leveranciers. Doel is krachten te bundelen en elkaar te versterken op het gebied van kennis en innovatie en om te komen tot een compleet pakket aan voeroplossingen op het boerenerf, bijvoorbeeld voor speciaalvoeders.
   
 • Schaalvergroting en groei
  Schaalvergroting en groei zijn voor ForFarmers van belang om substantiële concurrentievoordelen te kunnen realiseren en ook op langere termijn de toegevoegde waarde te kunnen leveren die leidt tot meer rendement voor haar klanten op het boerenerf.
  De strategie van ForFarmers is op de eerste plaats gericht op autonome groei. Door middel van internationale expansie streeft ForFarmers verder naar het uitbouwen en/of verwerven van nummer 1 of 2 posities in geselecteerde markten, primair in Europa.
   
 • One ForFarmers
  Deze aanpak is gericht op een verdere professionalisering van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. Dit betekent een intensievere samenwerking binnen de groep, die tegelijkertijd ook de bekendheid en aantrekkingskracht van ForFarmers als Europees marktleider en internationale werkgever in de veevoedersector zal vergroten.
  In het kader van ‘One ForFarmers’ staat ook de rebranding van de activiteiten naar het ForFarmers-merk op het programma om te komen tot één krachtige merknaam in de markt.