Zoeken
For the Future of Farming
BierbostelKoeienCorngoldPluimveeProtiWanze

17-11-2015

SecureFeed

Na succesvolle audits is ForFarmers DML toegelaten als volwaardig deelnemer van SecureFeed. Dit laat zien dat de voeders die door ForFarmers DML verhandeld worden, door SecureFeed zijn geaccepteerd en dat onze certificering, monitoring en de tracking en tracing voldoen aan de afspraken binnen SecureFeed.

SecureFeed borgt de voedselveiligheid van diervoeders en is operationeel sinds begin 2015. Deelnemers zijn bedrijven die voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks leveren aan veehouders op Nederlands grondgebied. Zij hanteren een gezamenlijk, uniform systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Meer informatie is te vinden op http://www.securefeed.eu

Gezamenlijke invulling
Deelname aan SecureFeed is in principe een vrije keuze, maar ook een onvermijdelijke, gelet op onze maatschappelijke positie en de afzetbelangen in de Nederlands markt. Een hoge standaard ten aanzien van voedselveiligheid is noodzakelijk voor het vertrouwen tussen ketenpartners. Bedrijven zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Via SecureFeed wordt hier gezamenlijk invulling aan gegeven. Dat is goedkoper en levert bovendien meer en extra informatie op. Het zorgt verder voor een betere informatie-uitwisseling tussen deelnemers onderling en met ketenpartners en externe partijen als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en certificeringsorganisatie GMP+. De NVWA houdt er bij zijn risicobeoordeling en handhaving ook rekening mee of een bedrijf wel of niet bij een systeem als SecureFeed is aangesloten. Ondertussen hebben bijna 300 diervoederbedrijven zich aangemeld voor aansluiting bij SecureFeed.

Zuivel
De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) stelt per 1 januari 2016 aanvullende criteria aan de leveranciers van voedermiddelen aan melkveehouders. Afgelopen dinsdag maakte de NZO bekend dat SecureFeed-deelnemers voldoen aan deze criteria. Dit betekent dat klanten van ForFarmers DML op dat punt voldoen aan de voorwaarden voor levering van melk aan Nederlandse zuivelondernemingen. Met de deelname aan SecureFeed laat ForFarmers DML zien een betrouwbare ketenpartner te zijn voor zuivel en voor andere sectoren