Zoeken
For the Future of Farming
FFHX-Geiten-2FFHX-Geiten-5

21-11-2014

Maatwerk met Topgrass weidemengsels

ForFarmers Hendrix sterk in private label: de beste grasrassen in één mengsel.

Veehouders letten steeds scherper op de kwaliteit van een weidemengsel. Ze verwachten bovendien vaker maatwerk bij de keuze van een mengsel. Met de nieuwe lijn Topgrass weidemengsels loopt ForFarmers Hendrix hierin voorop.

Via private label weidemengsels zoals de Topgrass weidemengsel kunnen veehouders beter inspelen op de periode na afschaffing van het melkquotum, op de mestwetgeving en op de toenemende druk op het grondgebruik. Het belang van een hogere drogestofopbrengst per hectare neemt hierdoor sterk toe. Private label weidemengsels winnen daardoor marktaandeel ten koste van de standaard BG-mengsels. De Topgrass weidemengsels van ForFarmers Hendrix combineren stuk voor stuk de beste rassen van verschillende graszaadproducenten.

Rassen van twee of drie leveranciers in één zak is niet ongebruikelijk. Dankzij haar inkoopkracht weet ForFarmers Hendrix van elke leverancier de beste weidegrassen te combineren en in één verpakking te vermarkten. Neem bijvoorbeeld Topgrass Maaien. Dit mengsel bevat de vijf beste rassen voor een hoogproductieve grasmat met een lange levensduur. Topgrass maaien is bij uitstek geschikt voor maaien, maar kan ook prima onder beweidingsomstandigheden presteren. De rassen worden geleverd door de graszaadproducenten Barenbrug, DSV en Innoseeds.  ForFarmers Hendrix heeft zo voor elk teeltdoel het beste mengsel beschikbaar.

Uit de geslaagde introductie van de Topgrass weidemengsels concludeert ForFarmers Hendrix dat deze aanpak door veehouders wordt gewaardeerd. Dit jaar nam de verkoop van deze private label mengsels, zowel bij dealers van ForFarmers Hendrix als in het kerngebied, sterk toe naar ruim 80%. We verwachten dat deze trend het komende jaar zal doorzetten.

Wat past bij u?
Wilt u weten welk weidemengsel bij u past? Daarvoor heeft ForFarmers Hendrix een keuzeschema ontwikkeld. Om hem beter te bekijken kunt u de folder Topgrass Weidemengsels openen en/of printen. Ook kunt u contact op nement met uw melkvee- of ruwvoerspecialist voor vragen of om dit schema met u aan de keukentafel te bespreken. Voor vragen kunt u ook terecht bij onze Klantenservice Rundvee via 0800 78 63 833 of klantenservice.rundvee@forfarmers.eu.
 

ForFarmers Hendrix keuzeschema voor Topgrass Weidemengsels
ForFarmers Hendrix keuzeschema voor Topgrass Weidemengsels