Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiëntQuick FitVoertaal Melkvee

RAP-analyse zorgt voor een betere benutting melkrobot

Het Robot Analyse Programma (RAP) is een goed hulpmiddel voor verbetering van het rendement van de melkrobot. Lees hoe u via dit programma kosten kunt terugverdienen en ervaar het verschil met RAP.

Kosten terugverdienen
De jaarlijkse kosten bij robotmelken liggen hoger dan bij traditioneel melken. Deze hogere kosten liggen voornamelijk aan de hogere investeringskosten en onderhoudskosten bij robotmelken. Door een hogere productie per koe, een betere voerefficiëntie en meer liters per gewerkt uur kunnen deze extra kosten eenvoudig terugverdiend worden. Maar wat te doen als de productie van de koeien nauwelijks stijgt met de robot en er teveel ophaalkoeien zijn, dus meer werk? Dan kan het Robot Analyse Programma de verbeterpunten opsporen! Daarnaast kan er op hetzelfde moment ook een economische analyse gemaakt worden.

Oorzaken opsporen
De melkrobot verzamelt heel veel gegevens van de koeien, maar een praktische vertaalslag ontbreekt vaak. Het Robot Analyse Programma analyseert al deze data. De AMS-specialist van ForFarmers voert de RAP-analyse uit om in korte tijd duidelijk te hebben wat er speelt op een bedrijf. Uiteraard is het ook belangrijk om de stal in te gaan en het rantsoen van de melkkoeien en droogstaande koeien grondig te bekijken.

Instellingen Robot
Vaak zijn het aantal melkingen bepalend voor het succes van een automatisch melksysteem. Het gemiddeld aantal bezoeken moet in verhouding zijn met de productie en het lactatiestadium van de koeien. Het niet halen van het aantal melkingen kan tal van oorzaken hebben, maar is meestal in te delen in enkele categorieën. Mogelijk staan de toelatingsinstellingen van de robot niet optimaal ingesteld of is er verbetering nodig bij de voerinstellingen.  Voor beide instellingen is er geen standaardregel, maar moet er gelet worden op het productieniveau, het afkalfpatroon en of de robot al dan niet bezet is. Uiteraard kan de oorzaak ook liggen bij de koeien zelf, wanneer de gezondheid niet optimaal is. In dat geval krijgt u verbeterpunten op het vlak van rantsoen, krachtvoerkeuze of de manier van werken.

Evolutie duidelijk zichtbaar
De grafieken van het Robot Analyse Programma laten een voorbeeld zien waarbij er aanvankelijk teveel koeien beneden twee melkingen per dag zitten. Na aanpassing van de instellingen is duidelijk zichtbaar dat het aantal melkingen boven de twee keer per dag flink is toegenomen. Doordat het aantal melkingen gestegen is, is ook de melkproductie gestegen. Hierdoor dalen de kosten per liter en tevens het aantal koeien dat opgehaald moet worden.
 

Voor Na

Monitoring
Het Robot Analyse Programma signaleert dus het probleem, maar daarna moet het uiteraard aangepakt worden. Na 2 à 3 maanden volgt er opnieuw een analyse om te kijken of het vooropgestelde resultaat gehaald is. Zo zorgt de AMS-specialist van ForFarmers samen met RAP dat de melkrobot optimaal benut wordt.

Wilt u ook RAP naar een beter resultaat?
Neem contact op met uw melkveespecialist of Klantenservice Rundvee via 0800 78 63 833 of klantenservice.rundvee@forfarmers.eu.  Ook kunt u met ons contact opnemen via onderstaand aanvraagformulier.