Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

Kempensysteem, meer melk met minder werk

Afbeelding: kempenfeeder

Het Kempensysteem is een compleet voersysteem voor melkvee. Het is door ForFarmers ontwikkeld en wordt sinds 2006 succesvol toegepast. Het rantsoen bestaat uit slechts twee componenten: een smakelijke structuurbron in combinatie met speciaal ontwikkelde KempenBrok. Het voerconcept is daardoor erg eenvoudig, gemakkelijk toe te passen en vermindert de kans op voerfouten. Het bespaart werk, verhoogt de melkproductie en verlicht de werkdruk. Kortom: meer melk met minder werk.

Hoe werkt het?
Bij het Kempensysteem bestaat het rantsoen van uw koeien uit een smakelijke structuurbron en KempenBrok. Als ruwvoer wordt droge, structuurrijke graskuil of hooi gevoerd. De koeien nemen hiervan gemiddeld tussen de 5 en 10 kg drogestof op. Het aandeel krachtvoer in het rantsoen ligt bij toepassing van het Kempensysteem hoger dan bij een traditioneel voersysteem. Het krachtvoer bestaat uit speciaal ontwikkelde brok, gericht op een veilige en efficiënte pensverwerking. De brok bevat alle ingrediënten voor gezonde en vruchtbare koeien met een hoge levensproductie en wordt opgenomen via een Kempenfeeder, krachtvoerautomaat of melkrobot. Het Kempensysteem kan ook worden toegepast voor jongvee en droogstaande koeien.

Wat levert het op?
Het Kempensysteem is een ideaal systeem om met lage investeringen en minder werk, meer melk te kunnen produceren met gezonde koeien.

Gezonde koeien
Het Kempensysteem bevordert de gezondheid van uw veestapel:

  • Jaarrond een constant rantsoen: dit betekent simpel en eenvoudig voeren en verkleint de kans op voerfouten. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen voorkomen worden.
  • Uit praktijkonderzoek blijkt dat koeien in het Kempensysteem, door een betere energiebalans, beter in conditie blijven bij een hogere melkgift. Dit heeft een positief effect op de vruchtbaarheid en gezondheid.

Meer melk
Met het Kempensysteem realiseert u een hogere (levens)productie. Uit onderzoek en praktijkresultaten blijkt dat de technische resultaten bij het Kempensysteem zeer goed zijn.

  • De melkproductie per koe stijgt met 10 tot 15% met gelijkblijvende vet- en eiwitgehaltes.
  • Dit betekent dat de vet- en eiwitproductie ook met 10-15% toenemen.

Minder arbeid

  • Door het eenvoudige rantsoen en doordat het ruwvoerproces geheel of gedeeltelijk vervalt, bespaart u werk. Dit kan oplopen tot 20% arbeidsbesparing.
  • Dankzij het eenvoudige rantsoen worden de werkzaamheden gemakkelijker. Dit geeft verlichting van de werkzaamheden.

Effect op kosten
Toepassing van het Kempensysteem betekent een behoorlijke verandering van uw bedrijfsvoering die ook gevolgen heeft voor het financieel resultaat van uw bedrijf. De eventueel hogere voerkosten worden gecompenseerd door besparing op andere kosten (bijvoorbeeld arbeids-, ruwvoer-, mechanisatie- en/of loonwerkkosten) en/of
door extra opbrengsten door een andere benutting van uw grond. Of het Kempensysteem financieel interessant is voor uw bedrijf is dus sterk afhankelijk van uw bedrijfssituatie en mogelijkheden.

In drie stappen naar het Kempensysteem
ForFarmers helpt u graag met het maken van de juiste keuze. Gezamenlijk doorlopen we de volgende stappen:

  • Stap 1 Quickscan.

Met de Quickscan bekijken we in hoeverre het Kempensysteem bij u en uw bedrijf past.

  • Stap 2 Praktische toepasbaarheid

De Kempenspecialist kijkt samen met u naar de praktische toepasbaarheid van het Kempensysteem op uw bedrijf. Hij bespreekt eventuele aanpassingen die nodig zijn voor optimaal rendement met het Kempensysteem.

  • Stap 3 Opstartfase

In de opstartfase staat het veilig omschakelen centraal. Zowel uw koeien als uzelf hebben tijd nodig om te wennen aan het nieuwe voersysteem. Tijdens deze fase biedt de Kempenspecialist van ForFarmers extra ondersteuning.