Zoeken
For the Future of Farming
MelkefficiëntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

ForFarmers Rundvee nieuws

21-08-2017 | Meer melk uit eigen ruwvoer met allround inkuilmiddel SiloSolve FC
ForFarmers introduceerde in 2017 met SiloSolve FC het eerste inkuilmiddel dat bewezen succesvol is bij zowel het voorkomen van broei  als het verlagen van conserveringsverliezen. De praktijk laat steeds weer zien dat met SiloSolve...

Lees meer
15-08-2017 | Sterk toenemende vraag naar pensbestendige vetten
1
MilkPower: assortiment pensbestendige vetten van ForFarmers
ForFarmers ziet een sterke stijging in de vraag naar pensbestendige vetten en heeft daarom haar assortiment MilkPower uitgebreid. Inmiddels is MilkPower een vast onderdeel in het melkveerantsoen voor circa 30% van de ForFarmers-klanten. Marketing...

Lees meer
31-07-2017 | Houd weidende kalveren en pinken goed in de gaten
1
Uw prachtig glimmende kalveren en pinken waar u veel tijd, aandacht en geld aan besteedt, moeten het uiteraard ook bij weidegang goed blijven doen. Jongveespecialist Albert Hilbrands geeft tips voor probleemloos weiden van jongvee.  Hoestende...

Lees meer
18-07-2017 | Melkproductie verhogen: dagelijks minimaal 2.000 liter melkrobot
1
ForFarmers klant Schellekens over melkproductie verhogen met melkrobots
Melkrobots hebben weinig geheimen voor Bas Schellekens. Hij streeft naar minimaal 2.000 kilo melk per robot per dag en koeien die zich gemakkelijk laten melken. De veehouder verwacht dat de productie verder kan stijgen....

Lees meer
18-07-2017 | Melkrobot & klauwegezondheid: De Tour de France winnen doe je in bed
1
Dierenarts Jan Lievaart, NKGC
Eén van de belangrijkste succesfactoren bij robotmelken is het vrijwillige bezoek van de koeien aan de robot. De belangrijkste reden om dit niet te doen is dat de dieren klauwproblemen hebben en daardoor juist zo min mogelijk willen lopen...

Lees meer
14-07-2017 | Kans op hittestress bij melkvee al vanaf 23 graden
1
Al vanaf 23 graden kans op hittestress bij melkvee
Hittestress treedt niet alleen op tijdens die paar tropische zomerdagen dat het boven de 30 graden is. Bij een temperatuurvan 23 graden en een hoge luchtvochtigheid (>80%) kunnen koeien al last hebben van hittestress. Dit geldt niet alleen...

Lees meer
12-07-2017 | Kans op hittestress bij melkvee, al vanaf 23 graden
1
Hittestress treedt niet alleen op tijdens die paar tropische zomerdagen dat het boven de 30 graden is. Bij een temperatuurvan 23 graden en een hoge luchtvochtigheid (>80%) kunnen koeien al last hebben van hittestress. Dit geldt niet alleen...

Lees meer
11-07-2017 | Voerproef Shredlage: melkproductie gelijk bij rantsoen met laag maisaandeel
Shredlage mais heeft bij een gemiddeld aandeel mais in het rantsoen (vijf kilo drogestof) geen significante voordelen voor de melkproductie, herkauwtijd, pens-pH, mestconsistentie en pensvulling. Wel is het ureumgehalte in de melk significant...

Lees meer
11-07-2017 | InnoCalf: vergaande samenwerking op het gebied van jongveeopfok
Het groeiende belang van jongvee als solide basis voor een gezonde toekomst van het melkveebedrijf wordt door meerdere partijen die actief zijn op gebied van jongveeopfok onderkend. Vandaar dat ForFarmers, Trouw Nutrition, VDK en Wageningen...

Lees meer
04-07-2017 | Inzet van vlinderbloemige vanggewassen om de stikstofbenutting en bodem-vruchtbaarheid te verbeteren
ForFarmers continu actief met nieuwe duurzaamheidsprojecten  Vanggewassen worden na de teelt van mais ingezaaid om de uitspoeling van mineralen naar het grondwater tot een minimum te beperken én om de bodemstructuur te verbeteren....

Lees meer