Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiëntQuick FitVoertaal Melkvee

23-06-2015

Deelnemers Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers besparen €6.000,- door efficiënte mineralenbenutting

De resultaten van twee jaar ingevulde KringloopWijzers van 214 deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn bekend. Deze deelnemers hebben in 2014 gemiddeld ruim 6000 euro per bedrijf bespaard op mestafzetkosten door een betere stikstof- en fosfaatbenutting. Dit blijkt uit de cijfers die vandaag worden gepresenteerd tijdens het ruwvoerplatform Melkers van Morgen op proefboerderij De Marke.

Betere bodembenutting 
Op de bedrijven van de deelnemers aan de Vruchtbare Kringloop waren de bedrijfsoverschotten per hectare van zowel stikstof als fosfaat in 2014 een stuk lager dan in 2013. De oorzaak van deze daling is de forse verbetering van de benutting in de bodem. De stikstofbenutting nam toe van 65 naar 75 procent en de fosfaatbenutting van 88 naar 122 procent. Zowel bij grasland als bij maïsland is er in 2014 gemiddeld meer fosfaat aan de bodem onttrokken dan toegediend.

Lagere mestafzetkosten
Doordat de fosfaatexcretie in 2014 gemiddeld 1,1 kg per ton melk lager lag dan in 2013 hebben de deelnemers aan de Vruchtbare Kringloop een lager fosfaatoverschot gerealiseerd. Daardoor hoefden deze bedrijven minder mest af te voeren. Op deze manier is er gemiddeld per bedrijf ruim €6000,- bespaard op mestafzetkosten. 

Resultaten BodemConditieScore
De deelnemers aan het project hebben afgelopen jaar in het veld ook een BodemConditieScore op hun percelen uitgevoerd. Belangrijkste conclusie is dat het verhogen van het organische stof en voorkomen en opheffen van verdichting belangrijke verbeterpunten zijn.

Uitdaging voor 2015
In het samenwerkingsproject  van LTO  Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, Rabobank en Vitens staan de veehouders centraal. Belangrijke doelen zijn een efficiënter, duurzamer gebruik van mest en mineralen. De aandacht die in het afgelopen jaar in de studiegroepen aan de bodem is besteed, heeft naar verwachting bijgedragen aan de positieve resultaten. Daarnaast hebben de goede weersomstandigheden in 2014 ook een rol gespeeld. De uitdaging voor 2015 is om ook onder minder goede weersomstandigheden opnieuw goede opbrengsten en benuttingscijfers te behalen met de juiste managementmaatregelen. Naast het werken aan de bodem is Vruchtbare kringloop Achterhoek en Liemers actief met mestverwerking. Tijdens Melkers van Morgen hebben de bezoekers kennis kunnen nemen van mineralenconcentraat en mestverwerkingsinstallaties. In de loop van het groeiseizoen moet duidelijk worden wat het effect is van het gebruik van mineralenconcentraat.

De presentatie met alle resultaten en cijfers met analyses van de KringloopWijzers uit de Vruchtbare Kringloop 2013-2014 is beschikbaar via www.vruchtbarekringloop.nl.