Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

06-11-2015

Fotoreportage geoptimaliseerde jongveehuisvesting

Familie Aalberts en familie Vrielink, de twee melkveehouders van de reportage in Voertaal Melkvee Nr.3, hebben ieder op hun eigen manier de huisvesting van hun jongste jongvee geoptimaliseerd. Ze zijn daarbij begeleid door jongveeopfokspecialisten van ForFarmers en een klimaatspecialist van FarmConsult. De foto's geven een indruk van de situatie.

Foto's jongveehuisvesting Aalberts

Toelichting foto's Aalberts

In de bestaande ligboxenstal is een ruimte voor het vrouwelijk jongvee. Voor de stierkalveren heeft Aalberts nu een afdak aan de buitenkant van de stal gemaakt (1). Hier staan een serie eenlingboxen (2). Voordeel van huisvesting buiten is dat de kalverkoopman niet in de jongveestal hoeft om de stierkalveren op te halen. Het klimaat in de ruimte is op advies van ForFarmers jongveeopfokspecialist Albert Hilbrands aangepast. Het bleek dat de lucht uit de koeienstal, de jongveestal inkwam en niet werd afgevoerd. Daardoor ontstond er een slechte luchtkwaliteit. Daarom is er een ventilator die de lucht mechanisch afvoert op het hoogste punt geplaatst en zijn de gaten in de wanden gedicht (3), zodat er geen lucht vanuit de melkveestal naar de kalveren kan. Daarnaast zijn de strohokken en de eenlingboxen voor de vaarskalveren verplaatst en de strohokken vergroot. Om de grotere strohokken te realiseren heeft Aalberts de vloer in de ruimte aan moeten passen (4). De ondervloer van de strohokken bestaat nu deels uit roostervloer geschikt voor stro en deels uit gewone roostervloer. Deze combinatievloer is op maat gemaakt.
 

Foto's jongveehuisvesting Vrielink

Toelichting foto's Vrielink

De bestaande varkensstal (1) is aangepast naar een jongveestal die is ingericht volgens het doorschuifsysteem (2). Jongveeopfokspecialist Armanda Boersma heeft Vrielink o.a. geadviseerd over de afmeting van de groepshokken en de roostervloer. In de voorste hokken komen de jongste kalveren aan een kalverdrinkautomaat. Ze staan drie tot vier weken in de eerste groep, daarna in de tweede. In het achterste hok (3) zijn de kalveren gespeend, wennen ze aan het melkveerantsoen en krijgen ze onbeperkt hooi, aangevuld met krachtvoer. Voor de juiste klimaatinstelling heeft klimaatspecialist Jan van den Brink geadviseerd om de lucht indirect (4), door lamellen gestuurd, via de voergang (5) de stal in te laten gaan. Vrielink noemt de kalverdrinkautomaat (6) een waardevolle investering. De kalveren krijgen veel regelmatiger melk en groeien uniformer ten opzichte van het met de hand voeren wat we voorheen deden. Ook de VitaMatic voerbak (7) bevalt prima. Door middel van een meet/smoorunit verlaat de opgewarmde lucht de stal weer. Het instrooien is vergemakkelijkt doordat de strobalen op een elektrisch aan te sturen plateau gemakkelijk boven elk hok komt (8).