Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

14-10-2016

Invoering fosfaatrechten uitgesteld naar 2018

Op donderdag 13 oktober werd bekend dat de  invoering van de fosfaatrechten met een jaar wordt uitgesteld naar 1 januari 2018. Reden is dat er volgens de Europese Commissie bij het toekennen van fosfaatrechten sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

De Europese Commissie spreekt van ongeoorloofde staatssteun omdat de rechten vanaf de introductie schaars zullen zijn, vrij verhandelbaar worden en een waarde vertegenwoordigen in het economisch verkeer. De  rechten worden bovendien gratis toegewezen.

Om het fosfaatrechtenstelsel toch in te kunnen voeren, zal het wetsvoorstel voor de nieuwe Meststoffenwet op tenminste twee punten worden aangepast. Ten eerste wordt de toekenning van de fosfaatrechten uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 januari 2018. Ten tweede zal de generieke korting direct bij het uitdelen van de fosfaatrechten worden toegepast. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou die generieke korting achteraf plaatsvinden. Er wordt bij het bepalen van de totale hoeveelheid uit te geven fosfaatrechten rekening gehouden met het fosfaatplafond. De peildatum voor het toekennen van fosfaatrechten blijft 2 juli 2015.

Uitstel van de fosfaatrechten neemt niet weg dat het ook komend jaar belangrijk blijft om gericht te sturen op verbetering van de fosfaatefficiëntie en verlaging van de fosfaatproductie. Dit zijn essentiële maatregen om te besparen op mestafzet, mestverwerking en verwerven van extra grond bij uitbreiding (AMvB Grondgebonden melkveehouderij).