Zoeken
For the Future of Farming

21-08-2017

Header_SiloSolve_maisversie_782x200px

Meer melk uit eigen ruwvoer met allround inkuilmiddel SiloSolve FC

ForFarmers introduceerde in 2017 met SiloSolve FC het eerste inkuilmiddel dat bewezen succesvol is bij zowel het voorkomen van broei als het verlagen van conserveringsverliezen. De praktijk laat steeds weer zien dat met SiloSolve FC behandelde kuilen veel koeler zijn dan onbehandelde kuilen en ruim vier keer langer bestand blijven tegen broei.

Hiernaast zorgt SiloSolve FC voor een uiterst snelle conservering na het afdichten van de kuil. Resultaat: 40% minder verlies aan drogestof, behoud van kostbare voederwaarde en dus meer melkproductie uit eigen ruwvoer!

In deze korte video vertelt Taco Reimert over de ervaringen met SiloSolve FC op het melkveebedrijf van de familie Wijnhout in Wijhe.

Deze korte animatievideo laat zien wat SiloSolve FC uniek maakt en wat dat betekent voor uw resultaten:

Minder ruwvoerverlies: meer voerwinst
Minder ruwvoerverlies, behoud van voederwaarde en meer melkproductie uit ruwvoer resulteert in een hogere voerwinst voor de melkveehouder. Het is een misverstand dat inkuilmiddelen alleen zinvol zijn als ´redmiddel´ voor inkuilen bij slecht weer. Juist bij kuilen van hoge kwaliteit die onder ideale omstandigheden zijn gemaakt is het tegengaan van conserveringsverliezen interessant en kan investeren in SiloSolve FC verrassende bedragen aan extra voerwinst opleveren. Hieronder een berekening voor melkveehouders, echter óók voor geitenhouders en vleesveehouders gelde dezelfde voordelen en is het product dus een interessante en toch simpele stap naar beter ruwvoer.

Voorbeeld: 
een bedrijf met 100 melkkoeien, 40 hectare gras en 10 hectare mais behaalt  met 10% minder broei- en conserveringsverliezen op jaarbasis als snel € 9.000,- extra voerwinst. Op www.kuilculator.nl maakt u deze rekensom binnen enkele minuten voor uw eigen bedrijf.

Eén allround product voor gras en mais!
Met SiloSolve FC investeert u in maximaal behoud van voer en voederwaarde, extra voerwinst én meer werkplezier door minder broei en onbruikbare voerresten. SiloSolve FC is geschikt voor gras en mais en toepasbaar in elke kuil vanaf 25% tot 55% drogestof. U hebt dus voortaan genoeg aan één product! 

Neem voor bestellingen en meer informatie contact op met uw specialist, accountmanager of dealer.