Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiëntQuick FitVoertaal Melkvee

08-07-2016

Melk€fficiënt: van plan naar praktijk bij maatschap Te Biesebeek

Melk€fficiënt geeft melkveehouders snel inzicht in de financiële winst en de betere benutting van de fosfaatruimte die kan worden behaald door het optimaliseren van de  melkproductie, transitie, jongveeopfok of het ruwvoermanagment. In maart 2015 maakte melkveehouder Erjan te Biesebeek samen met melkveespecialist Rik Slotman de rekensom voor zijn bedrijf. Ze stelden doelen en stippelden een plan van aanpak uit.

Erjan te Biesebeek (27) heeft in maatschap met zijn ouders Jan Willem en en Bea en zijn vrouw Leonie  in het Gelderse Eibergen een melkveebedrijf met 104 melkkoeien en 60 hectare grond. De koeien zijn drie jaar geleden overgegaan naar een nieuwe 0-6-0-stal met 140 ligboxen, in combinatie met de overschakeling naar automatisch melken met 2 melkrobots.

 “Ons inkomen wordt voor een groot deel bepaald door een efficiënte bedrijfsvoering, dus het is goed om te weten waar we extra winst kunnen behalen om het nog weer een stap beter te doen”, beredeneert de veehouder.

Klinkende resultaten
Snel was duidelijk dat er niet op elke onderdeel grote winst kon worden behaald. Met een afkalfleeftijd vaarzen van 24 maanden, een tussenkalftijd van 385 dagen en een jaarproductie van 10.500 kg per koe presteert  het bedrijf van Te Biesebeek op een aantal essentiële onderdelen al top.

Het grote efficiëntievoordeel viel te realiseren bij de jongveebezetting. Begin 2015 lag die op 8,5 stuks jongvee per 10 melkkoeien. ‘’Een erfenis van de periode voor de verhuizing naar de nieuwe stal”, verklaart Erjan. “We moesten toen veel jongvee aanhouden omdat er in de oude stal meer melkkoeien uitvielen. In de comfortabele nieuwe stal is de uitval drastisch afgenomen, maar de jongveebezetting bleef hetzelfde. De balans was dus scheef.”

Doel: van 8,5 naar 6 stuks jongvee per 10 melkkoeien
In overleg met Rik Slotman werd als doel gesteld de jongveebezetting binnen een jaar terug te brengen naar 6 stuks op 10 melkkoeien. Rik: “Ik adviseerde Erjan om meer koeien te insemineren met Belgische Witblauwe en vaarskalveren van koeien met een lactatiewaarde beneden de 105 te verkopen. Uit de berekening bleek dat deze afname in jongveebezetting  het bedrijf na een jaar een financieel voordeel van € 20.000,- zou opleveren.” Dit voordeel komt tot stand door een besparing op de voerkosten voor het jongvee en de lagere mestafzetkosten. Tegelijkertijd ontstaat er ruimte om meer melkkoeien aan te houden.

Zij de doelstellingen een jaar later gehaald? Wat zijn de veehouders onderweg tegengekomen?
Bekijk hier de volledige bedrijfsreportage bij Erjan te Biesebeek

Erjan te Biesebeek en Rik Slotman
Erjan te Biesebeek (l) met ForFarmers melkveespecialist Rik Slotman
Erjan en Jan Willem te Biesebeek en Rik Slotman
Erjan en Jan Willem te Biesebeek en Rik Slotman
Jan Willem en Erjan te Biesebeek