Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

26-09-2014

Onkruidbestrijding in grasland

De nazomer is de juiste tijd om (wortel)onkruiden in de grasmat aan te pakken. Onkruiden zijn in deze periode doorgaans goed aan de groei en nemen middelen daardoor snel en goed op. Wortelonkruiden zoals ridderzuring en paardenbloem hebben in de nazomer bovendien een neerwaartse sapstroom. Ze transporteren de opgenomen middelen naar de ondergrondse delen, waar de herbiciden hun werk doen.

Groeizaam weer
Groeistoffen zijn de aangewezen middelen voor onkruidbestrijding in grasland. Deze middelen werken het beste bij groeizaam weer, als de relatieve luchtvochtigheid minstens 60 procent bedraagt en het ’s nachts niet te sterk afkoelt. Onkruiden zijn dan goed aan de groei en vormen jonge, frisse bladeren waarmee ze de middelen goed kunnen opnemen. Afgeharde onkruiden laten zich veel moeilijker bestrijden (zie ook alinea Frisse krop sla). Hetzelfde geldt voor onkruiden, waarvan de koppen zijn beschadigd of doorgesneden door de zodenbemester.

Groeistoffen kunnen tot vier weken voor het doorzaaien worden gespoten. Een kortere wachttijd brengt de kieming van het graszaad in gevaar: het kiemende zaad komt dan in contact met de spuitvloeistof, die nog aanwezig is op de onbegroeide gronddeeltjes. In de praktijk gaan groeistoffen en doorzaaien daarom moeilijk samen.

Advies onkruidbestrijding
Benut de nazomer om probleemonkruiden aan te pakken met 1-1,5 ltr Primstar + 2 ltr Cirran per ha. Tot 1 september kan in plaats van Cirran ook 1,5 ltr MCPA worden ingezet. Voor de bestrijding van ridderzuring is 1,9 ltr Primstar of 1,5 ltr Primstar + 0,5 ltr Starane per ha nodig.

  • Cirran, Primstar en Starane mogen het gehele jaar in grasland worden toegepast.
  • MCPA is in de periode 1 september tot 1 maart niet toegelaten in grasland.
  • Cirran heeft geen toelating in eerstejaars grasland (reden: om het grondwater te beschermen). Cirran mag tussen 1 september en 1 maart niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
  • De veiligheidstermijn voor MCPA, Primstar, Starane en Tomahawk is 7 dagen. Voor Cirran is dat 14 dagen.


Gewasbeschermingsplan
Veehouders zijn verplicht een gewasbeschermingsplan te (laten) maken. Het ontbreken van een gewasbeschermingsplan kan leiden tot een korting van 3% op de hele inkomenssteun. Voorbeelden van een gewasbeschermingsplan staan op www.forfarmershendrix.nl onder “Plant”, zie link: www.forfarmershendrix.nl/sectoren/plant/gewasbeschermingsplannen.aspx.

Frisse krop sla