Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

19-03-2014

Veehouders enthousiast van start met Vruchtbare Kringloop

Donderdag 13 maart 2014 stroomde de Radstake in Heelweg vol met melkveehouders en andere belangstellenden voor de startbijeenkomst van het project ‘Vruchtbare Kringloop’. 185 van de 250 deelnemers lieten de drukke voorjaarswerkzaamheden even voor wat ze waren om de start mee te maken.

De eerste resultaten, de activiteiten voor de komende maanden en vooral veel praktische adviezen en ervaringen werden gedeeld. Ook gedeputeerde Jan Jacob van Dijk was middels een video boodschap aanwezig en toonde zich enthousiast over de inzet van de Achterhoekse en Liemerse landbouw: ‘’ Dit project is goed voor de bodem, goed voor de opbrengst en ook goed voor uw portemonnee. GS hebben het voornemen om Vruchtbare Kringloop te ondersteunen.”

De kern van het project is om in de praktijk het nieuwe instrument KringloopWijzer te testen. Dit instrument helpt melkveehouders om de kringlopen van voedingsstoffen als fosfaat en stikstof nog beter in de vingers te krijgen. Het voordeel daarvan: een schoner milieu en betere bedrijfsresultaten. Johan Temmink van ForFarmers Hendrix toonde de eerste resultaten en ervaringen met dit nieuwe instrument dat van de Achterhoek en Liemers een voorloper maakt op het gebied van kringlooplandbouw. Erik Smale van adviesbureau Boerenverstand interviewde op het podium drie melkveehouders uit De Graafschap die al langer ervaring hebben met kringlooplandbouw. Zij konden de voordelen en mogelijkheden vanuit hun eigen bedrijfsvoering toelichten.

Naast het werken met de KringloopWijzer staan ook de thema’s bodemvruchtbaarheid, mestverwerkingsproducten en samenwerking van sectoren centraal in het project. De belangstellenden werden ruim bediend met informatie hierover.

Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut hield de toehoorders voor dat een gezond bedrijf en het sluiten van de kringloop staat of valt met een gezonde bodem. Maar wat is dat dan, een gezonde bodem? Het antwoord is niet simpel, maar Nick wist het met een aansprekend en grondig verhaal de aanwezigen heel praktisch uit te leggen. De komende twee jaar gaan alle deelnemers aan de slag met die bodemvruchtbaarheid en in kleine groepen worden experimenten en verdiepend onderzoek gedaan. De bodem verbetert door te werken aan onder andere de waterhuishouding, de beworteling en het bodemleven. Zijn pleidooi eindigde met de woorden: Steek je kop niet het zand maar kijk wat vaker onder de graszode.

Arjan Prinsen van Groot Zevert sprak op het podium met Linda Janssen van Projecten LTO Noord over zijn ervaringen met de samenwerking tussen veehouders en zijn mestverwerkingsbedrijf.  Ook  de technieken die hij op het bedrijf van Groot Zevert in Borculo toepast en wat de plannen voor de toekomst zijn, kwamen aan bod. Prinsen verwacht dat over vijf jaar dat regionale samenwerking nog meer noodzakelijk is voor een mineralen efficiënte landbouw.

Vooraf hadden de bezoekers hun verwachtingen van het project genoteerd. Inzicht, kennis en bedrijfsvoordeel zijn de meest genoemde termen. Met alle kennis vergaart op de startbijeenkomst is de toon gezet voor een daadwerkelijke Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en Liemers. Tijdens de borrel werd dit nog eens onderstreept door de ruim 180 aanwezigen.

Het project Vruchtbare Kringloop
Meer dan 250 melkveehouders, andere agrarische ondernemers gaan komende twee jaar aan de slag met de thema’s kringlooplandbouw, mestverwerking en bodemvruchtbaarheid. In het project werken LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers Hendrix en de Rabobank samen om met de agrarische ondernemers de Achterhoek en Liemers koploper te maken in kringlooplandbouw. Al deze organisaties, en de deelnemende veehouders, investeren in dit project. Provinciale Staten van Gelderland beslissen binnenkort over financiële ondersteuning van het project. Zie ook www.vruchtbarekringloop.nl