Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

19-05-2015

ForFarmers Hendrix constateert veel belangstelling voor hard melken

65% van de melkveehouders wil hard melken en vraagt om speciale krachtvoeders

Maar liefst tweederde van de melkveehouders wil komend jaar zijn inkomen verbeteren door de melkproductie per koe te verhogen. Dit blijkt uit marktonderzoek van ForFarmers Hendrix onder ruim 300 melkveehouders. Verhoging van de melkproductie per koe is gunstig voor de rantsoenefficiëntie en mineralenbenutting en leidt tevens vrijwel altijd tot een hogere voerwinst per koe. Voor een bedrijf met 100 koeien gaat het op dit moment al gauw om een extra voerwinst van €10.000,- per jaar.

In daadwerkelijke voerbestellingen ziet ForFarmers Hendrix nu al een duidelijke verschuiving. In april kiezen, ten opzichte van maart,  55% meer veehouders voor de  speciaal ontwikkelde voeders waarmee ze hard kunnen melken. Ook in Agroscoop is deze trend zichtbaar. Uit de gegevens van klanten van ForFarmers Hendrix blijkt dat de meetmelkproductie in april 2015 gemiddeld al met bijna 1 kg per koe per dag is gestegen ten opzichte van maart 2015, terwijl de meetmelkproductie in voorgaande jaren gelijk bleef over de maanden maart en april.

Hogere voerwinst per koe
Verhoging van de melkproductie per koe leidt vrijwel altijd tot een hogere voerwinst per koe (Bron: Melk€fficiënt). Hoogproductieve dieren zijn efficiënter doordat zij een hogere rantsoenefficiëntie en mineralenbenutting (Kringloopwijzer) hebben en produceren in verhouding minder mest (fosfaat), waardoor een maximaal rendement op basis van het aantal beschikbare koeplaatsen wordt behaald.

Harder melken kan zowel door het voeren van geconcentreerder krachtvoer als door het voeren van meer kilo’s krachtvoer. Hoewel de krachtvoerkosten per koe in beide gevallen stijgen, neemt de voerwinst per koe per dag - als gevolg van de hogere melkproductie - toe. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de prijzen voor ruwvoer en krachtvoer en van de melkprijs. Het blijft dus belangrijk om te kijken naar de totale voerkosten en de melkopbrengst per koe per dag. Voor een bedrijf met 100 koeien gaat het op dit moment al gauw om een extra voerwinst van € 10.000,- per jaar.

Vraag naar speciaal krachtvoer voor hard melken neemt toe
Het aantal klanten dat krachtvoer bestelt dat speciaal is ontwikkeld om hard te melken is in april 2015 met 55% toegenomen ten opzichte van maart 2015. Het gaat hierbij om drie voeders in de Maximalijn. De Maximabrok Kwadraat werd 1,5 jaar geleden geïntroduceerd en heeft zich inmiddels bewezen. Nu meer veehouders hard willen melken, heeft ForFarmers Hendrix twee nieuwe voeders toegevoegd aan deze lijn om aan deze  wens uit de markt te voldoen: de Maximabrok Subliem en Maximabrok Stabiel. De Maximabrok Subliem is ontwikkeld voor toepassing in rantsoenen met snelle kuilen.

De Maximabrok Stabiel is speciaal ontwikkeld om meer kilo’s krachtvoer per koe per dag te kunnen voeren met gezonde koeien. Daarmee wordt een deel van het ruwvoer bespaard, zodat de veehouder minder of geen ruwvoer hoeft aan te kopen. Dit betekent meer melk met eigen ruwvoer.