Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

08-04-2016

Volop kansen om korting fosfaatrechten te compenseren

Afbeelding: Effect maatregelen op melk per kg fosfaat

De meest melkveehouders hebben volop kansen om ondanks de aankomende korting op fosfaatrechten een krimp in melkproductie te beperken of zelfs helemaal te voorkomen. Uitgebreide bedrijfsvergelijkingen laten zien dat een gemiddeld bedrijf met circa 100 koeien door gerichte maatregelen de melkproductie algauw met 5% tot 15% kan verhogen zonder overschrijding van het fosfaatquotum. Met Melk-€fficiënt brengt ForFarmers exact in beeld waar uw kansen liggen en hoe u die kunt benutten.

Door de aangekondigde korting op de fosfaatrechten zullen de dieraantallen, en daarmee het productievolume, voor veel bedrijven evenredig dalen, indien ze geen veranderingen in voeding en management aanbrengen. Door het doorvoeren van voedings- en managementmaatregelen is die daling te compenseren. Het kengetal ‘Melk per kg fosfaat’ staat hierbij centraal. Met fosfaatproductie als beperkende factor is de nieuwe uitdaging om een zo hoog mogelijke melkproductie per kg fosfaat te realiseren.

Hoe hoog is de melkproductie per kg fosfaat op uw bedrijf? In de praktijk bedraagt de gemiddelde waarde 175 kg melk per kg fosfaat met echter een variatie van 125 tot 225 kg melk/kg fosfaat. Voor een bedrijf met 100 koeien komt een verschil van 50 kg melk per kg fosfaat overeen met ruim 250.000 kg melk meer of minder!

Jongveebezetting maakt groot verschil
Het aandeel jongvee op uw bedrijf en het productieniveau van de veestapel hebben een belangrijke invloed op de melkproductie per kg fosfaat. Door een productiestijging van 8.500 naar 9.500 kg melk/koe/jaar kunt u 6% meer melk produceren per kg fosfaat. Verlaging van de jongveebezetting van 7,5/10 melkkoeien naar 6,5/10 melkkoeien (bijv. door verlaging vervangingspercentage met 5%) maakt het mogelijk om 4% meer melk te produceren per kg fosfaat. Door verlaging van de afkalfleeftijd van de vaarzen met 2 maanden stijgt de melkproductie per kg fosfaat met 3%.

Ontwikkelruimte fosfaatefficiëntie
De kansen binnen het stelsel van fosfaatrechten liggen verder vooral in het creëren van ontwikkelruimte door een hogere fosfaatefficiëntie van het rantsoen. Door het P-gehalte in krachtvoer met bijv. 0,5 gr/kg te verlagen, stijgt de melkproductie per kg fosfaat met 5%. Het voeren van pensbestendige vetten (> 3.500 VEM/kg, met 0 gram stikstof en fosfaat) resulteert bijvoorbeeld in een 5% hogere melkproductie per kg fosfaat.  

Met Melk€fficiënt naar meer melk per kg fosfaat
Met Melk€fficiënt kunt u uw mogelijkheden in kaart brengen en vervolgens een praktisch plan van aanpak opstellen om uw bedrijfsrendement daadwerkelijk te verhogen. Melk€fficiënt laat u exact zien welke winst u kunt behalen op de onderdelen rantsoen, transitie, jongveeopfok en ruwvoermanagent. Die winst bestaat zowel uit de extra liters melk per kilogram fosfaat als uit extra voerwinst door de maatregelen die u neemt. Meer over Melk€fficient leest u hier.