Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiëntQuick FitVoertaal Melkvee

28-10-2016

‘Werkelijk fosfor’ helpt melkveehouders om hun fosfaatproductie te verlagen

ForFarmers introduceert een nieuw kengetal voor fosforwaardering in het rantsoen: ‘Werkelijk fosfor’.  Dit  kengetal helpt melkveehouders om op basis van  melkproductie en melksamenstelling de P-behoefte van hun melkkoeien nauwkeuriger te bepalen en gerichter te sturen op het werkelijk P-aanbod. Veel bedrijven kunnen op deze manier hun fosfaatproductie beperken en besparen op mestafzet, mestverwerking en verwerven  van extra grond bij uitbreiding.

Met het oog op de mestwetgeving is elk bedrijf gebaat bij het verbeteren van de fosfaatefficiëntie. Vraag daarbij is hoever je terug kunt met fosfor in het rantsoen zonder risico’s te lopen met de gezondheid en vruchtbaarheid van de melkkoeien. Een juiste inschatting van het werkelijke P-aanbod en P-behoefte is hiervoor essentieel.

Bruto fosfor, het kengetal waar tot dusverre mee wordt gewerkt,  houdt onvoldoende rekening met de beschikbaarheid van fosfor uit voedermiddelen en de daadwerkelijke behoefte van de veestapel. Voor de vaststelling van werkelijk P in het aanbod maakt ForFarmers onder andere gebruik van de  nieuwe bepaling ‘beschikbaar fosfor’  door Eurofins. Deze wordt door ForFarmers aangevuld met de verteerbaarheid ervan zodat het aanbod aan werkelijk P duidelijk wordt.

Om de werkelijke P-behoefte van melkgevende koeien te berekenen, houdt ForFarmers rekening met de variatie in melkproductie en melksamenstelling tussen bedrijven en de als gevolg daarvan veranderende P-behoefte gedurende de lactatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis uit recent onderzoek van de Animal Nutrition Group van Wageningen Universiteit.

Dankzij nauwkeuriger inzicht in werkelijk aanbod van en behoefte aan fosfor kan de melkveehouder beter en veiliger sturen op een laag P-gehalte in het rantsoen.
Het verschil tussen 100% dekking van de fosfaatbehoefte op basis van bruto getallen en werkelijke getallen kan voor een melkveebedrijf substantieel zijn. Bedrijven die nu op 100 % bruto P dekking in rantsoen zitten, kunnen met behulp van Werkelijk fosfor op een veilige manier 0,1 a 0,2 gr P/kg ds in rantsoen verlagen. Een bedrijf met 100 koeien kan met een verlaging van 0,2 gram P in het rantsoen al snel meer dan € 3000,- besparen op mestafzet.