Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiëntQuick FitVoertaal Melkvee

Weidegang

Afbeelding: Koeien in de wei

Deze pagina staat in het teken van weidegang. U vindt op deze uitgebreide pagina veel informatie. Hieronder een overzicht.

  • De keuze: weidegang, ja of nee?
  • De WeideCoach & FarmWalks
  • Keuzeschema Weidegang
  • De Vers Gras Monitor
  • Praktische Weidetips
  • Contactformulier Weidegang: voor vragen, informatie of contact met de Weidecoach

Weidegang, ja of nee?

Lopen uw koeien in de wei, of niet? De keuze om uw koeien te weiden of niet, kan erg lastig zijn. ForFarmers heeft daarom specialisten weidegang in dienst, de WeideCoaches, die met u kunnen sparren over deze beslissing. Voor ons geldt: wat u ook besluit, doe het bewust. Kiest u voor weidegang, dan helpen onze WeideCoaches u graag op weg.

ForFarmers is aangesloten bij Stichting Weidegang. Deze stichting heeft speciaal voor het keuzeproces een handleiding ontwikkeld. Deze kunt u hier downloaden.

Vraag het de WeideCoach

ForFarmers heeft per regio een WeideCoach. De WeideCoaches zijn melkveespecialisten die zich gespecialiseerd hebben in alles wat komt kijken bij het weiden van koeien. Deze experts ondersteunen de melkveespecialisten, accountmanagers en dealers met kennis en advies over weidegang, zoals grasgroei, beweidingssystemen, het Weide Optimalistatie Plan en praktische tips en innovaties. Daarnaast begeleiden onze WeideCoaches de FarmWalks.
 

FarmWalks met de WeideCoach

De ForFarmers WeideCoaches begeleiden ook FarmWalks. Wat is een FarmWalk? En hoe gaat dat in zijn werk? U ziet het in onderstaande video.

 
Meer weten over of meedoen aan de FarmWalk?
Wilt u meer weten over de FarmWalk of deelnemen? Geef dit dan aan bij uw melkveespecialist, accountmanager of dealer. Of vul dit contactformulier in, dan komen wij zo spoedig mogelijk op uw aanvraag terug.

WeideCoach Gerrit Bossink: Kies bewust

ForFarmers WeideCoach Gerrit Bossink
ForFarmers WeideCoach Gerrit Bossink

"Het imago van de Nederlandse melkveehouderij wordt mede bepaald door de koeien die in de wei lopen, en dat geldt op dit moment voor ongeveer 70% van onze koeien. Het heeft direct invloed op het beeld dat de Nederlandse burger van de melkveehouderij heeft en indirect op de kwaliteit van de Nederlandse zuivel. Weidegang staat dicht bij de natuur van de koe en de melk die dit oplevert, bevat over het algemeen meer onverzadigde vetzuren. Dat is aantrekkelijk voor de zuivelindustrie en het komt de export ten goede. Gezien het klimaat in Nederland en het kennisniveau is het een gezamenlijke uitdaging om die goede uitstraling vast te houden. En we profiteren er allemaal van, want onze sector is sterk afhankelijk van de export van zuivel. ForFarmers werkt samen met stichting Weidegang. Daar waar mogelijk ondersteunen wij veehouders bij de weidegang van hun koeien. Vanzelfsprekend met behoud van productie en gehalten vet en eiwit. Hoofdzaak is dat de melkveehouder een bewuste keuze maakt en dat wij hem daarbij kunnen adviseren, ongeacht zijn keuze voor opstallen of weidegang. Samen wordt een duidelijke afweging gemaakt. Zo weet je heel goed waar je aan begint. En als het dan zover is, staan we hem met raad, daad én ervaring bij. We zijn er om de ambitie van de boer waar te maken."

Keuzeschema Weidegang

Indien u weidegang toepast, is onderstaand keuzeschema handig om tot een goede vorm van weidegang te komen. ForFarmers heeft in dit keuzeschema rekening gehouden met verschillende factoren als de hoeveelheid grond die u tot uw beschikking hebt en de hoeveelheid tijd die u aan weidegang kunt of wilt besteden.

ForFarmers Keuzeschame Weidegang
ForFarmers Keuzeschame Weidegang

ForFarmers Vers Gras Monitor

Afbeelding: ForFarmers _ Vers gras monitor

Gedurende het weideseizoen houdt ForFarmers de Vers Gras Cijfers voor u bij. U vindt de ForFarmers Vers Gras Monitor op www.versgrasmonitor.nl. Hier vindt u de actuele gehalten en voederwaardes van het verse gras van weidepercelen. Het gaat om de drogestofpercentages, de eiwit- en suikergehalten, de verteringscoëfficiënt (Vc-OS), het aandeel celwanden (NDF) en de kengetallen voor energie (VEM en MELK) en eiwit (WDE en EKB).
 

Contactformulier Weidegang

Weidetips

Regelmatig verschijnen hier nieuwe tips omtrent weidegang, passend bij de actualiteit van dat moment.

31-07-2017 | Houd weidende kalveren en pinken goed in de gaten
1
Uw prachtig glimmende kalveren en pinken waar u veel tijd, aandacht en geld aan besteedt, moeten het uiteraard ook bij weidegang goed blijven doen. Jongveespecialist Albert Hilbrands geeft tips voor probleemloos weiden van jongvee.  Hoestende...

Lees meer
12-05-2017 | Weidetips mei 2017
Weiden is een dynamisch gebeuren, dat is dit voorjaar wel gebleken. De eerste koeien gingen eind maart, begin april de weide in en de grasgroei kwam goed op gang. De temperatuur lag ruim boven het meerjarige gemiddelde en de grasgroei liep op...

Lees meer
25-04-2017 | Tips bij weidegang van jongvee
Gezonde dartelende kalveren in de wei zijn een mooi gezicht. Er zijn echter wel een aantal zaken om rekening mee te houden zodat de kalveren en pinken aan het einde van het weideseizoen ook weer gezond en vitaal de stal in gaan. Denk...

Lees meer
25-04-2017 | De Feed2Milk Vers Gras Monitor
ForFarmers presenteert elke week de actuele gehalten en voederwaarden van het verse gras van weidepercelen in de Feed2Milk Vers Gras Monitor. Het gaat om de drogestofpercentages, de eiwit- en suikergehalten, de verteringscoëfficiënt...

Lees meer
25-04-2017 | Elke week een grasupdate met de Vers Gras Monitor
Feed2Milk Vers Gras Monitor Elke week vindt u op www.versgrasmonitor.nl de actuele gehalten en voederwaardes van het verse gras van weidepercelen. Het gaat om de drogestofpercentages, de eiwit- en suikergehalten, de verteringscoëfficiënt...

Lees meer
17-02-2017 | Hoe combineer ik weidegang met mijn melkrobots?
1
Robotmelken en weiden gaan prima samen. Dit vraagt wel een goed doordachte aanpak; een plan dat past bij uw bedrijf. Hoe deze aanpak eruit komt te zien hangt van verschillende zaken af, denk hierbij aan: de beweidbare oppervlakte, de...

Lees meer
30-08-2016 | Meer melk uit gras in de nazomer
1
Grasopname gedurende het weideseizoen 2015 (bron: Stichting Weidegang)
Weiden in het najaar vraagt om een doordachte aanpak en een goede planning. In dit artikel geven we u diverse tips voor behoud van de melkproductie bij de beweiding in het najaar. Weiden In de nazomer kunt u het beste dagelijks omweiden...

Lees meer
18-08-2016 | Controleer referentiegegevens voor fosfaatrechten
RVO heeft een webpagina aangemaakt, waar rundveehouders de gegevens die van belang zijn voor het uitgeven van de fosfaatrechten kunnen controleren en wijzigen. Dit kan t/m 30 september via mijn.rvo.nl (zie: Direct regelen). Voor het vaststellen...

Lees meer
22-06-2016 | Weidetip: hou het grasland smakelijk
1
De smakelijkheid van het weidegras loopt in juni snel achteruit doordat het gras in bloei schiet. Het is daarom belangrijk om tijdig beweidingspercelen te laten liggen om te maaien en het nieuwe etgroen te gebruiken voor beweiding. Maak ook...

Lees meer
04-05-2016 | Weidetip: Maak een beweidingsplan voor na het inkuilen
Vanaf deze week  is iedereen druk met maaien en inkuilen. Dan is het goed om alvast een plan klaar te hebben voor hoe en waar je straks verder wilt met het beweiden van de koeien. Geef de te beweiden percelen alleen maar kunstmest of een...

Lees meer
123