Zoeken
For the Future of Farming
Agroscoop_alle-sectorenHeader mais

Bijeenkomst 'Voorsprong met mineralen'

Categorie:Informatiebijeenkomst
Adres:Land- en Tuinbouwbeurs Achterhoek, Kuiperstraat 1, Halle
Plaats:Halle
Datum:04-06-2014
Tijd:09:30 - 13:00 uur

Samen staan de sectoren sterker

Op woensdag 4 juni organiseren LTO Noord Gelderland en Overijssel, samen met de Rabobank, een speciale dag voor leden en relaties. De dag vindt plaats in een paviljoen op het beursterrein van de Land- en Tuinbouwbeurs in Halle. Met aandacht voor actualiteit, beleid, discussie en netwerken belooft het een inspirerende dag te worden. De mineralenspecialist van ForFarmers, Johan Temmink, is als expert gevraagd mee te doen in de forumdiscussie aan het einde van de ochtend.

Klik hier om u direct aan te melden.

Het thema van deze bijeenkomst is ‘Voorsprong met mineralen, samen staan de sectoren sterker’. Het sluiten van kringlopen is een maatschappelijk ideaal. Alle agrarische sectoren willen hier, in passend tempo, invulling aan geven. De vraag is of iedere sector dat alleen moet doen of dat ze juist samen moeten optrekken. Output van de ene sector, is uiteindelijk de input voor de andere. Maar is mestverwerking inderdaad de ideale mineralenbron voor de plantaardige sectoren? En welke innovaties bieden de beste oplossing? Welke beleidsruimte levert het sluiten van kringlopen?

De verschillende sprekers inspireren u om vooral gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ruud Huirne schetst de visie van de Rabobank over de gevolgen van het mineralenbeleid van macro naar micro. Albert Jan Maat gaat in op het belang voor de agrariërs om, ondanks alle onzekerheden en wet- en regelgeving, toch de voorsprong te behouden in het sluiten van de kringloop. Carel de Vries vertelt over de innovaties en kansen binnen de verschillende sectoren.

In een prikkelende forumdiscussie zullen we vervolgens samen met u in discussie gaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het sluiten van kringlopen.

Dit gevarieerde ochtendprogramma wordt afgesloten met een lunch. Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid (gratis) een bezoek brengen aan de Land- en Tuinbouwbeurs.

Programma

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Welkom door Dirk-Siert Schoonman en Erik Back, voorzitters LTO Noord Gelderland en Overijssel
  Diverse sprekers zullen hun visie geven op het onderwerp:
- Sharon Dijksma, staatssecretaris Economische Zaken
- Ruud Huirne, directeur Food & Agri Rabobank Nederland
- Albert Jan Maat, voorzitter LTO Nederland
- Carel de Vries, programmadirecteur Courage
11.30 uur Forumdiscussie met Johan Temmink van ForFarmers en een aantal agrarisch ondernemers uit diverse sectoren
12.00 uur Afsluiting met aansluitend een lunch
13.00 uur Bezoek aan de Land- en Tuinbouwbeurs (gratis)


Aanmelden
Bent u lid van de LTO of klant van de Rabobank Overijssel of Gelderland en wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? Dat kan hier!