Zoeken
For the Future of Farming
Agroscoop_alle-sectorenHeader mais

05-02-2017

Bemonster nu uw drijfmest!

De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Oorzaken hiervoor zijn de verschillen in rantsoen, de hoeveelheid spoelwater en de samenstelling van de veestapel. De gemiddelde samenstelling van mest is een onbetrouwbare richtlijn voor de bemesting van grasland, maïsland en bouwland. Door middel van mestanalyse weet u  precies hoeveel stikstof, kali en fosfaat een kuub drijfmest in werkellijkheid  bevat.

Uit onderstaande  grafiek blijkt hoe sterk de gehalten in drijfmest kunnen varieren. Zo varieert het stikstofgehalte in drijfmest tussen de 2,8 en 4,8 kg per m3 drijfmest. Ook het kaliumgehalte vertoont grote verschillen: van 4,5 tot 6,5 kg/m3 drijfmest.

Bij een drijfmestgift van 45m3 op een hectare maisland praat je al gauw over een verschil van 90 kg Kalium per hectare. Ofwel bij tekort situaties een extra kunstmest gift van 150 kg Kali60.

 

Afbeelding: Verschillen gehalten drijfmest seizoen 2016
Gemiddelden + standaardafwijking vrijwillige mestmonstername seizoen 2016