Zoeken
For the Future of Farming
Agroscoop_alle-sectorenHeader mais

03-07-2015

Grasland aanrollen dodelijk voor engerlingen

Afbeelding: engerlingen

Het is mogelijk om engerlingen in grasland op een acceptabele en duurzame manier te beheersen. Ook zijn er nieuwe oplossingen aangedragen voor akkerbouwers die grasland huren om er na het scheuren aardappels op te verbouwen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het praktijknetwerk “Duurzame aanpak engerlingen”.

Op 9 juni jl. tijdens de slotbijeenkomst deelden de telers en de deelnemende partijen hun ervaringen. De meest opvallende resultaten kwamen uit de aanrol-demonstraties op grasland met dikke meikever-engerlingen. In juni werd al een dodingspercentage van 47% bereikt. In augustus bleek dat zelfs 100% doding haalbaar is, wanneer de engerlingen hoog in de bodem zitten en frequent (viermaal kruislings) worden aangerold. Op Proefboerderij De Marke pakte het goed uit, maar elders viel het effect tegen. Dit vraagt om een verdere verbetering van de aanpak. Vochtigheid, timing, frequentie, rijsnelheid, druk, drukprofiel, grondsoort, grastype, soort en stadium van de engerling; al deze factoren zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat.

Mechanische grondbewerking
Mechanische grondbewerking is voor engerlingen funest, mits op het juiste moment toegepast. Geopperd is om reeds beschadigd grasland in augustus intensief te frezen, waardoor het geschikter is voor een volgende aardappelteelt. Onder de huidige wetgeving is dit echter niet mogelijk vanwege een directe herinzaai-plicht na het scheuren.

Beoordeling grasland
De aardappelteler kan op verschillende momenten beoordelen of aardappelteelt op een voormalig graslandperceel wenselijk is. Bij de veehouder kan naar de graslandhistorie worden gevraagd. Ook kan hij in augustus en september zelf eventuele schade aan de grasmat beoordelen. In het voorjaar kunnen monsters worden gestoken, maar ook het ploegen kan een goede indruk geven of aardappelteelt verantwoord is. Desnoods kan het productiedoel van de aardappelteelt nog worden aangepast.

Verschillende methoden
In het project zijn verschillende methoden uitgeprobeerd. Zo is bijvoorbeeld naar natuurlijke vijanden gekeken. De gewone keverdoder parasiteert op engerlingen. Wilde peen stimuleert de populatiegroei van deze parasieten. Andere schermbloemigen hebben mogelijk het zelfde effect. Een overdosis aan insect-parasitaire aaltjes leverde in de tellingen geen enkele levende engerling van de rozenkever op. Dit was wel het geval bij de hoogste geadviseerde dosis. Ook hier komt het dus neer op een uitgekiende toepassing.

Ook andere maatregelen zijn besproken, waaronder afzuigen van rozenkevers (op zonnige dagen zitten veel rozenkevers boven in het gras), meer aandacht voor de grasmat en het vangen van engerlingen met lichtvallen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de praktijk om de beste strategie per bedrijf te bepalen.

Over praktijknetwerk “Duurzame aanpak Engerlingen”
Stichting Veldleeuwerik, een tiental akkerbouwers en veehouders hebben in oktober 2013 samen met ForFarmers, Koppert BV, Evers Agro en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR-PPO) het praktijknetwerk "Duurzame aanpak Engerlingen” opgestart. Dit praktijknetwerk is mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ”Europa investeert in zijn platteland” en het Ministerie van Economische Zaken.

De akkerbouwers en veehouders hebben diverse demo’s en kleinschalige proeven uitgevoerd in aardappelen (biologische bestrijding met nematoden) en in grasland (biologische bestrijding en aandrukken). We hebben hierdoor veel ervaring opgedaan in de bestrijding van diverse soorten engerlingen.

voetnoot engerlingen persbericht