Zoeken
For the Future of Farming
Agroscoop_alle-sectorenHeader mais

01-10-2014

Groenbemester na maïs

Een groenbemester is een volwaardige teelt. Groenbemesters hebben na de maïsoogst echter een kort groeiseizoen. Ze moeten daarom zo snel mogelijk na de oogst worden gezaaid. Laat geen groeidagen verloren gaan, omdat er nog moet worden bekalkt. Kalk strooien kan ook over de vorst, of kort voor het inwerken van de groenbemester. Want in de maïsstoppel telt elke dag. Elke dag later zaaien kost namelijk tientallen kilo’s droge stof per hectare, zo hebben onderzoekers van Wageningen Universiteit jaren geleden al vastgesteld.

Na de maïsoogst komen alleen groenbemesters met een snelle grondbedekking in aanmerking. Een heel aantal groenbemesters zijn niet meer toepasbaar gezien het tijdstip van het jaar. De beste keuze is Italiaans raaigras of Winterrogge.Groenbemesters brengen vers organisch materiaal in de grond. De bovengrondse massa breekt snel af, de wortels verteren langzamer. Het organische materiaal dat na één jaar nog aanwezig is, heet effectieve organische stof. Alleen deze effectieve organische stof draagt bij aan het op peil houden van het organische-stofgehalte van de grond.

In onderstaand figuur worden eigenschappen van Italiaans raaigras en Winterrogge weergegeven.

1   g = goed              v = voldoende          m = matig
2   1 = slecht             10 = uitstekend
3   1 = niet vorstgevoelig                           10 = zeer vorstgevoelig

 

Bron: ForFarmers Hendrix / Rassenlijst landbouwgewassen

Afbeelding: tabel gb