Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

Assortiment Akkerbouw

Advies en informatie
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw specialist of vul het informatieformulier in.

Assortiment Folders
Link: 12094
Rassenlijsten zomergraan 2016

De rassenlijsten zomergerst en zomertarwe 2016.

Wintergranen
Wintergranen 2015 - 2016

ForFarmers heeft rassen in haar assortiment die hoog scoren in korrelopbrengst en goede raseigenschappen hebben. In bijgaande folder vind u de selectie van de beste rassen.

Link: 30494
Groenbemesters akkerbouw 2017

Het teeltdoel bepaalt de keuze van uw groenbemester. Wanneer u uw groenbemester ook wilt inzetten voor de vergroeningseisen is het verplicht om een mengsel te zaaien. ForFarmers heeft hiervoor een aantal mengsels in het assortiment.

Foliplus
Foliplus bladmeststoffen

Foliplus bladmeststoffen is een complete range van vloeibare meststoffen voor toepassing op het blad.

Link: 12094
Bodemmeststoffen Akkerbouw

Het complete assortiment bodemeststoffen voor de gewassen aardappelen, bieten en granen.