Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor
Afbeelding: paardenbloem
Grasland

Zodra de omstandigheden gunstig zijn, kan er een bestrijding worden uitgevoerd tegen o.a. paardenbloem, muur, boterbloem, herderstasje, kleine veldkers en ridderzuring.

Afbeelding: Gezonde suikerbieten
Suikerbieten

Bij suikerbieten is het belangrijk om de percelen regelmatig te controleren op schimmelziekten.

Afbeelding: proefveld_mais_386_365
Mais

Belangrijke bij de teelt van mais is een goede onkruidbestrijding en een preventieve bescherming tegen schimmelziekten.